Zmiana modelu biznesu jako zmiana strategiczna na przykładzie TIM SA

Wojciech Machel

Abstract

This paper presents and discusses the criteria for analysis of strategic change from the radicality perspective of the change on the example of changing the business model of TIM SA. The assumption of the article was to show the relation of strategic change and business model change in the theoretical approach. For this purpose, the first part presents the perspectives of the strategic change analysis. The second part focuses on the issue of the relationship between the business model and organization strategy. The third part analyzes the strategic perspective of changing the business model of TIM SAThis paper presents and discusses the criteria for analysis of strategic change from the radicality perspective of the change on the example of changing the business model of TIM SA. The assumption of the article was to show the relation of strategic change and business model change in the theoretical approach. For this purpose, the first part presents the perspectives of the strategic change analysis. The second part focuses on the issue of the relationship between the business model and organization strategy. The third part analyzes the strategic perspective of changing the business model of TIM SA
Author Wojciech Machel (FM / IOM / DSM)
Wojciech Machel,,
- Division of Strategic Management
Other language title versionsThe change of the business model as a strategic change on the example of TIM SA
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1/1
Pages69-82
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishstrategia, odnowa strategiczna, model biznesu, podejście zasobowe
Keywords in Englishstrategy, strategic renewal, business model, resource approach
Abstract in PolishW niniejszej pracy zaprezentowano i omówiono kryteria analizy zmiany strategicznej z perspektywy radykalności przeprowadzonej zmiany na przykładzie zmiany modelu biznesu firmy TIM SA. W założeniu artykułu starano się ukazać relację zmiany strategicznej i zmiany modelu biznesu w ujęciu teoretycznym. W tym celu w pierwszej części zaprezentowano perspektywy analizy zmiany strategicznej. W części drugiej zwrócono uwagę na kwestię relacji modelu biznesu i strategii organizacji. W części trzeciej przeanalizowano strategiczną perspektywę zmianę modelu biznesu TIM SA.
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_11.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 15-11-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 15-11-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back