„Walka” o przestrzeń szkoły

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz , Maria Szczepska-Pustkowska , Longina Strumska-Cylwik

Abstract

The main issue of the text is concerned with the relation between a space and a place, analyzed in the context of the school and the “struggle” between adults and children. The struggle relates to the access to practices of transforming a space into a place. The starting point is an assumption that people create their own places, by symbolical marking of available space with their own artifacts/products. This practice is of pedagogical importance since people create their own places on the basis of their values, but places themselves also play an educational role. Due to this, a space has always been an object of the struggles between people. School seems to be the place in which this struggle also takes place between adults and the pupils, and in which social actors are the elements of power and subordination game. In this context, school spaces have been analyzed and, as a result, two kinds have been identified: pedagogically organized spaces and spaces that are an object of struggle between adults and children.
Author Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (FSS / IE / DGP)
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz,,
- Division of General Pedagogy
, Maria Szczepska-Pustkowska (FSS / IE / DGP)
Maria Szczepska-Pustkowska,,
- Division of General Pedagogy
, Longina Strumska-Cylwik (FSS / IE / DGP)
Longina Strumska-Cylwik,,
- Division of General Pedagogy
Pages23-41
Publication size in sheets0.95
Book Szatan Ewa, Nowak-Łojewska Agnieszka, Komorowska-Zielony Alicja (eds.): Być nauczycielem być uczniem w perspektywie jutra: od sztuki uczenia się do uczenia się sztuki, Wokół Sztuki, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-889-4, 161 p.
Keywords in Polishprzestrzeń, miejsce, walka, władza/podporządkowanie
Keywords in Englishspace, place, struggle, power/subordination
Abstract in PolishProblematyka tekstu dotyczy relacji między przestrzenią a miejscem analizowanej w kontekście szkoły i „walki”, jaka toczy się między dorosłymi a dziećmi o dostęp do praktyk przekształcania jej w miejsce. Punktem wyjścia jest założenie o tym, że ludzie tworzą swoje miejsca, dokonując symbolicznego naznaczania dostępnej im przestrzeni własnymi wytworami. Praktyka ta ma znaczenie pedagogiczne w tym sensie, że ludzie na podłożu wyznawanych wartości kreują własne miejsca, ale też miejsca mają sens wychowujący. Ze względu na to, przestrzeń zawsze była przedmiotem walk i sporów między ludźmi. Wydaje się. że szkoła jest miejscem, w którym również toczą się walki o przestrzeń miedzy dorosłymi i uczniami, w których aktorzy społeczni są elementami w grze władzy i podporządkowania. W tym kontekście analizie zostały poddane przestrzenie szkoły, w wyniku czego wyodrębniono ich dwa rodzaje: przestrzenie organizowane pedagogicznie i przestrzenie, o które toczą się zmagania między dorosłymi a dziećmi.
Languagepl polski
File
wokol_sztuki_2_29_07_1572618008.pdf 3.28 MB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?