Wyjątkowo liczna populacja purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea koło Rewy (gmina Kosakowo, woj. pomorskie)

Joanna Bloch-Orłowska , Renata Afranowicz-Cieślak , Włodzimierz Meissner

Abstract

n/a
Autor Joanna Bloch-Orłowska (WB / KTRiOP)
Joanna Bloch-Orłowska
- Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
, Renata Afranowicz-Cieślak (WB / KTRiOP)
Renata Afranowicz-Cieślak
- Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
, Włodzimierz Meissner (WB / KEiZK)
Włodzimierz Meissner
- Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
Tytuł czasopisma/seriiChrońmy Przyrodę Ojczystą, ISSN 0009-6172, (B 8 pkt)
Rok wydania2013
Tom69
Nr6
Paginacja530-534
Słowa kluczowe w języku polskimpurchawica olbrzymia, Langermannia gigantea, siedlisko antropogeniczne, składowisko odpadów paleniskowych
Słowa kluczowe w języku angielskimgiant puffball, Langermannnia gigantea, antropogenic habitat, fly ash landfill
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
PunktacjaPunktacja MNiSW = 3.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?