Tryb rozpatrywania przez radę gminy uwag mieszkańców w sprawie projektów aktów planowania przestrzennego : wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 marca 2017 r. (II OSK 1922/15)

Jakub Szlachetko

Abstract

n/a
Author Jakub Szlachetko (FLA / DAL)
Jakub Szlachetko,,
- Department of Administrative Law
Other language title versionsProcedure by which a municipal council considers the comments of the inhabitants on draft land use plans : partially critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 28 March 2017 (II OSK 1922/15)
Journal seriesOrzecznictwo w Sprawach Samorządowych, ISSN 1232-7107, (0 pkt)
Issue year2017
Vol24
No3
Pages116-123
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishakty planowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan rewitalizacji, partcypacja społeczna
Keywords in Englishspatial planning acts, municipality's structure plan, land use plan, local revitalization plan, public participation, spatial planning, local zoning plan, social participation, public consultation
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 09-03-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 09-03-2018, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back