Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw w kontekście idei zrównoważonego rozwoju

Tomasz Gutowski

Abstract

The development of R&D and innovation, which in the future will result in the efficient operation of the economy and enterprises is very important. Great importance in this process may be played by the assumption of sustainable development reflected in numerous national and international documents. R&D&I is one of the most important elements of the proper implementation of that idea and should become the basis for its increasingly widespread use.
Author Tomasz Gutowski (FE / IMTST)
Tomasz Gutowski,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsThe research, development and innovative activities of enterprises in the context of the idea of sustainable development
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2016
No3 (11)
Pages249-258
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdziałalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna, idea zrównoważonego rozwoju, proces inwestycyjny
Keywords in EnglishR&D and innovation, idea of sustainable development, investment process
Abstract in PolishJednym z przejawów dynamicznego rozwoju współczesnej, coraz bardziej zglobalizowanej gospodarki jest inwestowanie w przedsięwzięcia, powszechnie uważane za „motory” gospodarki. Jednym z nich jest działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna. Dynamika wzrostu tego sektora uzależniona jest od wielu czynników, z których najważniejsze wynikają z potencjału samej gospodarki, umiejętności stworzenia korzystnych dla inwestorów warunków funkcjonowania oraz możliwości wykorzystania efektów tej działalności w kraju lokowania inwestycji. Celem artykułu jest udowodnienie ważności właściwego kształtowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, które w przyszłości przełoży się na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Duże znaczenie w tym procesie mogą mieć założenia idei zrównoważonego rozwoju, znajdujące potwierdzenie w licznych dokumentach krajowych i międzynarodowych. Działalność B+R+I jest jednym z ważniejszych elementów właściwej realizacji wspomnianej idei i winna stać się podstawą do coraz powszechniejszego jej stosowania.
DOIDOI:10.15611/e21.2016.3.20
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36222
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back