Wybrane językowe i pozajęzykowe aspekty przekładu powieści Doroty Masłowskiej "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną" na język rosyjski

Marcin Trendowicz

Abstract

n/a
Author Marcin Trendowicz (FL)
Marcin Trendowicz,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsSelected linguistic and extralinguistic aspects of translation Dorota Maslowska's novel "White and red" to Russian language
Pages45-52
Publication size in sheets0.47
Book Pstyga Alicja (eds.): Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 6, Wokół problemów przekładu literackiego, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-371-4, 133 p.
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 29-11-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages - za mała objętość w arkuszach wydawniczych: 0.47
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back