"Biegnę, więc jestem". Interpretacja treści prywatnego pamiętnika Harukiego Murakamiego w świetle somaestetyki Richarda Shustermana

Adam Kosznicki

Abstract

The aim of the article is to interpret embodied experiences described in the book What I talk about when I talk about running by Haruki Murakami. The analytical frame for this task is the new philosophical and aesthetical movement called somaesthetics, invented by an American thinker Richard Shusterman. Not only the main assumptions of this conception, but also elements of its criticism are presented. Soamesethetics has met with strong response among philosophers, and gained both followers and opponents. Opinions of both sides are described in the article. The subject of this paper imposes its structure. In the first part, basic propositions and terms of somaesthetics are introduced. The second part is devoted to the work of H. Murakami and deeper interpretation of chosen excerpts. To familiarize the reader with content of the book selected quotations have been provided. The article ends with recapitulation of the main conclusions concerning the way Murakami’s work corresponds to Shusterman’s theory.
Author Adam Kosznicki (FSS / IPSJ)
Adam Kosznicki,,
- Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Other language title versions"I run; therefore I am". An interpretation of private diary of Haruki Murakami in light of somaesthetics by Richard Shusterman
Journal seriesProgress. Journal of Young Researchers, ISSN 2543-8638, (0 pkt)
Issue year2017
No2
Pages172-184
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishHaruki Murakami, Richard Shusterman, dokumenty osobiste, autoetnografia, bieganie, somaestetyka, doświadczenia cielesne, sport
Keywords in EnglishHaruki Murakami, Richard Shusterman, personal documents, autothnography, running, somaesthetics, embodied experience, sport
Abstract in PolishW niniejszym artykule autor podejmie się zadania interpretacji doświadczeń cielesnych opisanych w prywatnym pamiętniku biegowym japońskiego pisarza Harukiego Murakamiego pod tytułem O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu. Ramą teoretyczną dla tego działania będzie zaś somaestetyka – nowy nurt filozoficzno-estetyczny, którego twórcą jest amerykański myśliciel Richard Shusterman. Podane zostaną główne założenia jego koncepcji oraz elementy jej krytyki. Somaestetyka spotkała się z silnym oddźwiękiem i w środowisku badaczy odbierana jest jako nurt dość kontrowersyjny, stąd też jest zarówno wielu jej propagatorów, jak również oponentów. Opinie z obu stron zostały omówione w niniejszym tekście. Tak ujęty przedmiot analizy narzuca dwuczłonową konstrukcję tekstu. W pierwszej z nich czytelnik zapozna się z ogólnym opisem somaestetyki oraz jej podstawowych pojęć i założeń. Następnie w skrócie zostanie scharakteryzowane dzieło literackie H. Murakamiego oraz jego aspekty poddane w dalszej części artykułu głębszej interpretacji. Aby czytelnik mógł zapoznać się bezpośrednio z treścią książki, zacytowano też wybrane jej fragmenty. Całość pracy podsumowują konkluzje związane z tym, jak cała praca Murakamiego odnosi się do myśli Shustermana.
DOIDOI:10.4467/25439928PS.17.019.7156
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/4305/3603
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Kosznicki_Adam_Biegnę_więc_jestem_2017.pdf 123.22 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?