Dylematy inwestowania w infrastrukturę drogową w Polsce

Krystyna Dziworska , Anna Górczyńska

Abstract

The considerations in this paper focus on the selected problems of investing in the Polish road infrastructure. The author focuses on the analysis of the decisions made in the sphere of some organisational, technical and economic solutions accompanying those investments. They referred, among other things, to the importance of the private sector in the road construction through the formula of Public and Private Partnership, the use of EU funds in financing road investments, the use of new types of road surfaces and road safety.
Author Krystyna Dziworska (FM / DIRE)
Krystyna Dziworska,,
- Department of Investments and Real Estate
, Anna Górczyńska (FM / DIRE / IU)
Anna Górczyńska,,
- Investment Unit
Other language title versionsDilemmas of investments in the road infrastructure in Poland
Journal seriesŚwiat Nieruchomości, ISSN 1231-8841, (B 10 pkt)
Issue year2016
No96
Pages37-42
Publication size in sheets0.522
Keywords in Polishinwestycje, infrastruktura, drogi
Keywords in Englishinvestments, infrastructure, roads
Abstract in PolishPrzedmiotem rozważań w opracowaniu są dylematy inwestowania w polską infrastrukturę drogową. Skupiono się tu na analizie wybranych decyzji podejmowanych w sferze niektórych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych towarzyszących tym inwestycjom. Dotyczyły one m.in. znaczenia udziału sektora prywatnego w budowie dróg poprzez formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, wykorzystania środków unijnych w finansowaniu inwestycji drogowych, stosowania nowych rodzajów nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach.
DOIDOI:10.14659/worej.2016.96.05
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back