Polskie elity partyjne wobec przyszłości Unii Europejskiej - perspektywa 1989-2008

Jarosław Och

Abstract

The interest of Poles about the european issues after 1989 resulted that the issue of Poland's integration with the European Union became the subject of public discourse. It was conducted in several time dimensions; the first dimension covering the years 1989-2001 is a time of discussion about the sense and the need to enter Poland into the Union, second dimension - 2001-2003 is detailed and substantive debates on the conditions of Poland's membership in the EU, the third dimension, located in the years 2003-2008, is a reflection on the practical dimension of the Polish membership and the institutional future of the EU. In order to fully illustrate the differences in the approach of political parties in Poland towards the future of the Union, it is necessary to indicate the party's diverse positions on the EU issues after 1989.
Author Jarosław Och (FSS/IPS/DPolS)
Jarosław Och,,
- Diovision of Political Systems
Other language title versionsPolish party elites regarding the future of the European Union - the perspec tive of 1989-2008
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2018
No16
Pages285-302
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishintegracja, Unia Europejska, negocjacje, partie polityczne
Keywords in Englishintegration, European Union, negotiations, political parties
Abstract in PolishZainteresowanie Polaków kwestiami europejskimi po 1989 r. zaskutkowało, tym, że problematyka integracji Polski z Unią Europejską stała się tematem dyskursu publicznego. Prowadzono go w kilku wymiarach czasowych; wymiar pierwszy obejmujący lata 1989-2001 to czas dyskusji o sensie i potrzebie wejścia Polski do Unii, wymiar drugi – lata 2001-2003 to szczegółowe i merytoryczne debaty na temat warunków członkostwa Polski w UE, wymiar trzeci, sytuujący się w latach 2003-2008 to rozważania na temat praktycznego wymiaru polskiego członkostwa i przyszłości instytucjonalnej UE. dla pełnego zobrazowania różnic w podejściu partii politycznych w Polsce wobec przyszłości Unii, niezbędne jest wskazanie na zróżnicowane stanowiska partii wobec problematyki unijnej po 1989 r.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.1592
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3168/2579
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Och_Jaroslaw_Polskie_elity_partyjne_2018.pdf Och_Jaroslaw_Polskie_elity_partyjne_2018.pdf 372,44 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?