Dziedzictwo oraz bilans praktyki i myśli pedagogicznej w Drugiej Rzeczypospolitej

Krzysztof Jakubiak , Wiesław Jamrożek

Abstract

The article is an attempt to evaluate and present, in a concise form, the achievements of pedagogical theory and practice in Poland between 1918 and 1939. It presents specific actions and facts related to the construction of the foundations of the national education system in liberated Poland after 1918 and the formation of pedagogy as a discipline with its scientific (theoretical) and autonomous status.
Author Krzysztof Jakubiak (FSS / IE / DHSE)
Krzysztof Jakubiak,,
- Division of the History of Science and Education
, Wiesław Jamrożek
Wiesław Jamrożek,,
-
Other language title versionsHeritage and balance of pedagogical theory and practice in the Second Polish Republic
Journal seriesForum Pedagogiczne, ISSN 2083-6325, e-ISSN 2449-7142, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No1
Pages17-31
Publication size in sheets1.2
Keywords in PolishDruga Rzeczypospolita (Polska międzywojenna), praktyka pedagogiczna, myśl pedagogiczna, dziedzictwo pedagogiczne, bilans edukacyjny
Keywords in EnglishSecond Polish Republic (interwar Poland), pedagogical practice, pedagogical thought, pedagogical heritage, educational balance
Abstract in PolishArtykuł stanowi próbę oceny i prezentacji – w formie syntetycznej – osiągnięć i dokonań praktyki i myśli (teorii) pedagogicznej Polski międzywojennej. Przedstawione są w nim określone działania i fakty związane z budową podstaw systemu edukacji narodowej w odrodzonej Polsce – po 1918 roku i kształtowaniem się w niej pedagogiki jako dyscypliny o statusie naukowym (teoretycznym) i autonomicznym.
DOIDOI:10.21697/fp.2019.1.02
URL https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/download/3502/3301
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?