Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw a klasyfikacja korzyści interesariuszy wynikających z działalności targowej

Marek Ossowski , Beata Zackiewicz-Brunke

Abstract

The aim of this article is primarily an indication of the role of corporate social responsibility, from the perpective of selected groups of stakeholders activity fair. The authors made a brief review of the literature on this subject. At the end, taking into account the range of potential benefits provided to stakeholders of fair activity (both commercial and noncommercial), they divided the stakeholders into three basic groups of interests. In addition, they formulated relevant questions in order to identify the benefits, an indication of an action to facilitate inclusion of the event exhibition to the appropriate group. The authors pointed out the existing gaps in economic practice in this field.
Author Marek Ossowski (FM / DA / MAU)
Marek Ossowski,,
- Management Accounting Unit
, Beata Zackiewicz-Brunke (FM / DA / MAU)
Beata Zackiewicz-Brunke,,
- Management Accounting Unit
Other language title versionsCorporate social responsibility vs. the classification of the advantages of stakeholders from business activities involving the organization of fairs and exhibitions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No440
Pages471-305
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishodpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw, interesariusze, targi
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility, stakeholders, fairs
Abstract in PolishCelem artykułu jest przede wszystkim wskazanie roli społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw targowych przez pryzmat wyróżnionych grup interesariuszy działalności targowej. W opracowaniu przytoczono możliwe korzyści wynikające z prowadzenia działalności targowo-wystawienniczej. Autorzy dokonali krótkiego przeglądu literatury na ten temat. W zakończeniu, biorąc pod uwagę zakres potencjalnych korzyści dostarczanych interesariuszom działalności targowej (zarówno komercyjnym, jak i niekomercyjnym), autorzy podzielili interesariuszy na trzy podstawowe grupy interesów. Dodatkowo, podsumowując omawianą problematykę, podjęto próbę klasyfikacji danej imprezy targowej do jednej z wyróżnionych grup pod kątem osiąganych korzyści danej grupy interesariuszy. Ponadto sformułowano pomocne pytania w celu poprawnej identyfikacji korzyści, ze wskazaniem działań ułatwiających ujęcie danego wydarzenia targowego. Wskazano na istniejące luki w praktyce gospodarczej w tym zakresie.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.440.45
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34341
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?