Technologie cyfrowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Jolanta Laskowska

Abstract

W dziedzinie edukacji rozpoczął się proces implementacji technologii informacyjnej. Nowe technologie urozmaicają proces dydaktyczny i podnoszą motywację osób uczących się. Niosą też ze sobą pewne zagrożenia. Artykuł omawia możliwości zastosowania nowych mediów w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Author Jolanta Laskowska (FL/PPP)
Jolanta Laskowska,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsDigital technologies in the development of linguistic competences
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, ISSN 0860-6587, e-ISSN 2449-6839, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No26
Pages161-170
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishnowe media, technologie cyfrowe, glottodydaktyka
Keywords in Englishnew media, digital technologies, glottodidactics
Abstract in original languageIn the field of education, the process of implementing information technology has begun. New technologies diversify the didactic process and increase the motivation of students. They also carry certain risks. The article presentsd selected possibilities of using new media in te-aching foreign languages, mainly Polish as foreign language.
DOIDOI:10.18778/0860-6587.26.10
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/6016/5667
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?