The mediational role of relational psychological contract in belief in a zero-sum game and work input attitude dependency

Krystyna Adamska , Paweł Jurek , Joanna Różycka-Tran

Abstract

n/a
Autor Krystyna Adamska (WNS / IPsych / ZPS)
Krystyna Adamska
- Zakład Psychologii Społecznej
, Paweł Jurek (WNS / IPsych / ZPS)
Paweł Jurek
- Zakład Psychologii Społecznej
, Joanna Różycka-Tran (WNS / IPsych / ZPS)
Joanna Różycka-Tran
- Zakład Psychologii Społecznej
Tytuł czasopisma/seriiPolish Psychological Bulletin, ISSN 0079-2993, e-ISSN 1641-7844, (B 15 pkt)
Rok wydania2015
Tom46
Nr4
Paginacja579-586
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimpsychological contract, work input, zero-sum game belief
Klasyfikacja ASJC3200 General Psychology
DOIDOI:10.1515/ppb-2015-0064
URL http://www.degruyter.com/view/j/ppb.2015.46.issue-4/ppb-2015-0064/ppb-2015-0064.xml
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)15
PunktacjaPunktacja MNiSW = 15.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 15.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.297
Liczba cytowań*4 (2020-02-13)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?