Transformacja gospodarcza jako marginalizacja. Gospodarcze i społeczne skutki polskiego czasu przemian

Jerzy Klimczak

Abstract

Artykuł przedstawia interpretację procesu transformacji gospodarczej w Polsce w ujęciu teorii systemów-światów Immanuela Wallersteina. Głównym założeniem tekstu jest przyjęcie, że neoliberalna droga przemian wpłynęła na marginalizację Polski na arenie międzynarodowej poprzez przywrócenie jej półperyferyjnego statusu. Analizie zostały poddane trzy czynniki mogące świadczyć o półperyferyjnej pozycji Polski. Po pierwsze, struktura własności przedsiębiorstw; po drugie, zależności polityczne i gospodarcze kraju; po trzecie, sytuacja gospodarstw domowych.
Author Jerzy Klimczak (FSS / IPSJ)
Jerzy Klimczak,,
- Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Other language title versionsEconomical transformation as marginalization. Economical and social effects of Polish times of change
Journal seriesProgress. Journal of Young Researchers, ISSN 2543-8638, (0 pkt)
Issue year2017
No1
Pages22-36
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishtransformacja ustrojowa, teoria systemów-światów, Immanuel Wallerstein, gospodarka
Keywords in Englishpolitical transformation, world-system analysis, Immanuel Wallerstein, economy
DOIDOI:10.4467/25439928PS.17.002.6508
URL http://www.ejournals.eu/Progress/2017/Numer-1/art/8921/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back