Obniżenie nastroju u chorych na stwardnienie rozsiane - oddziaływanie przyjmowania interferonu na pogłębienie zjawiska

Jacek Przybylski , Katarzyna Miszczuk

Abstract

The aim of study was to determine whether interferon used by people with multiple sclerosis (MS) significantly reduced subjective mood, and to what extent does this phenomenon occur. Previous studies show that interferon reduces mood levels and even leads to depression in people with multiple sclerosis (Goeb 2005). The study involved 66 people, including 40 women and 26 men. Participants received a questionnaire constructed for the purpose of the study (appendix 1) and the Beck’s Depression Inventory (BDI) measuring depression levels. The main assumption and the hypotheses were confirmed. The mean score obtained in BDI by interferon recipients was much lower than the mean score of those who did not took this drug. It also turned out that, according to the hypothesis, the results of the BDI questionnaire increased with the prolonging of interferon intake period – people who took interferon for more than four years had significantly higher results than those who were just starting a therapy.
Author Jacek Przybylski (FSS / IPsych / DSportP)
Jacek Przybylski,,
- Division of Sport Psychology
, Katarzyna Miszczuk (FSS / IPsych)
Katarzyna Miszczuk,,
- Institute of Psychology
Other language title versionsReduction of mood in patients with multiple sclerosis - influence of interferon taking to deepen the phenomenon
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol18
No3
Pages207-213
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnastrój, samoocena, stwardnienie rozsiane
Keywords in Englishmood, self-evaluation, multiple sclerosis
Abstract in PolishBadanie miało na celu ustalenie, czy interferon stosowany przez osoby chore na stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) istotnie obniża subiektywne samopoczucie i na strój – oraz w jakim stopniu owe zjawisko występuje. Z wcześniej prowadzonych badań wynika, że interferon obniża poziom nastroju, a nawet prowadzi do depresji u osób cho- rych na stwardnienie rozsiane (Goeb 2005). W badaniu wzięło udział 66 osób, w tym 40 kobiet i 26 mężczyzn. Otrzymały one ankietę składająca się z metryczki oraz kwestionariusza pt. Skala Depresji Becka (ang. Beck’s Depression Inventory – BDI), mierzącego poziom obniżenia nastroju. Po analizie wyników otrzymanych w ankietach, założenie okazało się być prawidłowe, a także postawione hipotezy zostały potwierdzone. Średnia wyników uzyskanych w BDI przez osoby przyjmujące interferon była o wiele niższa niż średnia wyników osób nieleczących się tym lekiem. Okazało się również, iż zgodnie z hipotezą wyniki kwestionariusza BDI rosły wraz z wydłużaniem się okresu przyjmowania interferonu – osoby, które leczyły się interferonem ponad cztery lata miały wyraźnie wyższe wyniki niż osoby dopiero zaczynające terapię.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/view/258/132
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?