Granice prawne "uberyzacji" : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r., C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi przeciwko Uber Systems Spain SL

Ewa Bagińska , Sylwia Majkowska-Szulc

Abstract

n/a
Author Ewa Bagińska (FLA / DCL)
Ewa Bagińska,,
- Department of Civil Law
, Sylwia Majkowska-Szulc (FLA / DCPIL)
Sylwia Majkowska-Szulc,,
- Department of Commercial and Private International Law
Other language title versionsLegal limits of ‘uberisation‘ - commentary on Court of Justice judgment of 20 December 2017, C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain SL
Journal seriesEuropejski Przegląd Sądowy, ISSN 1895-0396, (B 11 pkt)
Issue year2018
No5
Pages30-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishUber, uberyzacja, usługa UberPop, elektroniczne platformy usługowe, aplikacje kojarzenia klientów, usługa społeczeństwa informacyjnego, pośrednictwo, przewóz osób, umowa o korzystanie z aplikacji, scoring
Keywords in EnglishUber, uberisation, UberPop service, electronic service platforms, customer matching applications, information society service, intermediation, passenger transport, application end-user agreement, scoring
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back