Determinants and conditions of the personnel function which shape a sense of professional satisfaction - a comparative analysis

Agata Borowska-Pietrzak

Abstract

This article describes the comparative analysis of employee satisfaction level in the context of selected HRM determinants in various types of organizations and industries. The assumption was made that the objective attributes of the sense of professional satisfaction (in the form of variables shaping the nominal quality of the personnel function) influence the perception of the subjective feeling of job satisfaction. On that basis, the following research problems were posed – does the potential high quality of the personnel function translate into a high sense of employee satisfaction? Therefore, the main cognitive objective of the adopted research was an attempt to identify the occurrence of the potential impact of selected determinants of the quality of the personnel function on the results and distributions of the obtained indicators of job satisfaction. The basic conclusion from the research is the statement that the high quality level of the modern personnel function determines the increase of the sense of professional satisfaction, however the sources of this satisfaction (subjective attributes) are quite diverse and do not depend directly on the impact of HRM quality in the organization.
Author Agata Borowska-Pietrzak (FM/IOM/DPM)
Agata Borowska-Pietrzak,,
- Division of Personnel Management
Other language title versionsDeterminanty i uwarunkowania funkcji personalnej kształtujące poczucie satysfakcji zawodowej - analiza komparatywna
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (0 pkt)
Issue year2019
No3 (186)
Pages25-38
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzarządzanie zasobami ludzkimi, kapitał ludzki, satysfakcja zawodowa, jakość funkcji personalnej, hpws, zaangażowanie pracownicze
Keywords in Englishhuman resource management, human capital, professional satisfaction, quality of personnel function, high potential work system, employee involvement
Abstract in PolishW niniejszym artykule opisano analizę porównawczą wyników poczucia satysfakcji pracowników w kontekście wybranych determinant ZZL w różnych typach organizacji i branż. Przyjęto założenie, że atrybuty obiektywne poczucia satysfakcji zawodowej (w postaci zmiennych kształtujących nominalną jakość funkcji personalnej) mają wpływ na postrzeganie subiektywnego odczuwania zadowolenia z pracy. Na bazie takiego założenia postawiono następujący problemu badawczy: czy potencjalna wysoka jakość funkcji personalnej przekłada się na wysokie poczucie satysfakcji pracowników? W związku z tym głównym celem poznawczym przyjętych badań podjęto próbę zidentyfikowania występowania potencjalnego wpływu wybranych uwarunkowań jakości funkcji personalnej na wyniki i rozkłady uzyskanych wskaźników poczucia zadowolenia z pracy. Zasadniczą konkluzją z badań jest wniosek, że wysoki poziom jakości nowoczesnej funkcji personalnej determinuje wzrost poczucia satysfakcji zawodowej, niemniej źródła powstawania tego zadowolenia (atrybuty subiektywne) są dość znacznie zróżnicowane i nie zależą wprost od wpływu jakości ZZL w organizacji.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019_3_186/borowska-pietrzak-determinants-and-conditions-of-the-personnel-function-which-shape-a-sense-of-professional-satisfaction.pdf
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Borowska_Pietrzak_Agata_Determinants_and_conditions_of_the_personnel_2019.pdf Borowska_Pietrzak_Agata_Determinants_and_conditions_of_the_personnel_2019.pdf 142,66 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?