Wybory samorządowe w międzywojennej Łodzi w cieniu agresywnej polityki obozu rządzącego

Jacek Wałdoch

Abstract

The self-government of Łódź is a perfect example of how law was related to politics, and the rules of democratization were bent by the imperial interference of the government. Lodzians more often than residents of other Polish cities participated in the municipal elections, because the City Council was dissolved several times and the democratically elected city presidents were not approved. This led to the paralysis of the office’s work, lack of investment and weakening of authority. This situation was caused by the efforts of the ruling party to take power in the city on the undemocratic path, through the use of an extensive supervision. The political preferences of the residents translated into the distribution of seats in the City Council, dominated, depending on the result of the elections, by socialists or nationalists.
Author Jacek Wałdoch (FLA/DHL)
Jacek Wałdoch,,
- Department of History of Law
Other language title versionsLocal government elections in interwar Łódź in the shadow of the aggressive policy of the ruling party
Journal seriesStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, ISSN 1733-0335, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol21
Pages211-226
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishsamorząd terytorialny, Rada Miejska, Zarząd Miejski, zarząd komisaryczny, Łódź, wybory, nadzór, II Rzeczpospolita
Keywords in EnglishŁódź, local government, elections, supervision, interwar Poland
Abstract in PolishSamorząd miejski Łodzi stanowi doskonały przykład tego, jak w okresie międzywojennym prawo powiązane było z polityką, a reguły demokratyzmu – naginane przez władczą ingerencję obozu rządzącego. Łodzianie częściej niż mieszkańcy innych polskich miast uczestniczyli w wyborach miejskich, ponieważ kilkukrotnie rozwiązywano Radę Miejską i nie zatwierdzano demokratycznie wybranych prezydentów miasta. Doprowadzało to do paraliżu pracy urzędu, braku inwestycji oraz osłabienia autorytetu władzy. Sytuacja ta spowodowana była przez dążenia sanacji do przejęcia władzy w mieście na drodze niedemokratycznej, poprzez wykorzystanie rozbudowanego aparatu nadzoru. Preferencje polityczne mieszkańców przekładały się na rozkład miejsc w Radzie Miejskiej, zdominowanej, w zależności od wyniku wyborów, przez socjalistów albo narodowców.
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Waldoch_Jacek_Wybory_samorzadowe_w_miedzywojennej_Lodzi.pdf Waldoch_Jacek_Wybory_samorzadowe_w_miedzywojennej_Lodzi.pdf 143,14 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?