Podstawy treningu wyobrażeniowego w pracy z zawodniczkami pływania, przy wykorzystaniu Kwestionariusza Umiejętności Tworzenia Wyobrażeń w Sporcie - SIAM

Małgorzata Stępniak , Dagmara Budnik-Przybylska

Abstract

Introduction: Imagery training plays an important part in the interventions that help athletes improve their athletic performance. It is an effective technique listed in the most of the models of athletes’ mental preparation. Imagery training, which in some sources is called visualization (although visualization refers to the visual channel, but imagery includes all sensory modalities) is a process that recreates experiences that already exist in memory (Karageorghis and Terry, 2014). Aim of the study: This work is an introduction to the imagery training of two young swimmers by using the SIAM. Material and method: Two female 12 years old athletes of swimming participated in the study. These athletes regularly take part in competitions and psychoeducation classes related to mental training. In the pre-test the Sports Imagery Ability Measure (SIAM) was used, which measures the imagery ability and the post-test was completed after the workshops concerning introduction to imagery in sport. Results: In both athletes the results in the Sports Imagery Ability Measure (SIAM) increased in all subscales. Conclusions: The results obtained by the athletes in the pre- and post- tests indicate that the psychological training resulted in the intended outcome.
Author Małgorzata Stępniak
Małgorzata Stępniak,,
-
, Dagmara Budnik-Przybylska (FSS / IPsych / DSportP)
Dagmara Budnik-Przybylska,,
- Division of Sport Psychology
Other language title versions Introduction to imagery training in working with swimmers by using the Sports Imagery Ability Measure (SIAM)
Journal seriesJournal of Education, Health and Sport, ISSN , e-ISSN 2391-8306, (B 7 pkt)
Issue year2017
Vol7
No8
Pages664-683
Publication size in sheets1
Keywords in Polishtrening mentalny, trening wyobrażeniowy, pływanie, sport
Keywords in Englishmental training, imagery training, swimming, sport
Abstract in PolishWprowadzenie: Wśród interwencji służących zawodnikom poprawie ich wykonania sportowego znaczącą rolę odgrywa trening wyobrażeniowy. W większości propozycji modeli pracy mentalnej z zawodnikami jest wymieniany, jako skuteczna technika. Trening wyobrażeniowy, który w niektórych źródłach nazywany jest zamiennie wizualizacją (aczkolwiek wizualizacja odnosi się do kanału wzrokowego, natomiast wyobrażenia obejmują wszystkie modalności zmysłowe), to proces, w którym odtwarza się doświadczenia zgromadzone już w pamięci (Karageorghis i Terry, 2014). Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest zapoznanie z treningiem wyobrażeniowym dwóch młodych zawodniczek trenujących pływanie, przy wykorzystaniu Kwestionariusza Umiejętności Tworzenia Wyobrażeń w Sporcie – SIAM. Materiał i metoda: W badaniu wzięły udział dwie zawodniczki, mające po 12 lat trenujące pływanie. Zawodniczki te regularnie biorą udział w zawodach oraz zajęciach psychoedukacyjnych dotyczących treningu mentalnego. Przeprowadzono badanie (pre-test) Kwestionariuszem Umiejętności Tworzenia Wyobrażeń w Sporcie (Sport Imagery Ability Measure, SIAM) mierzącym umiejętność zawodniczek do tworzenia wyobrażeń, a post-test tym samym testem został przeprowadzony po skończonych spotkaniach dotyczących zapoznania zawodniczek z tematyką wyobraźni w sporcie. Wyniki: U obu zawodniczek wyniki w Kwestionariuszu Umiejętności Tworzenia Wyobrażeń w Sporcie (SIAM) wzrosły we wszystkich skalach. Wnioski: Uzyskane wyniki przez zawodniczki w pre i post-teście świadczą o tym, że oddziaływanie psychologiczne mające na celu poznanie ich z treningiem wyobrażeniowym przyniosło zamierzony rezultat.
DOIDOI:10.5281/zenodo.890476
URL http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/download/4803/pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?