Tekstylia, skórzane elementy ubioru i ozdoby

Anna Rembisz-Lubiejewska , Anna Jędrzejczak-Skutnik , Agnieszka Maślakiewicz

Abstract

The article presents a collection of 17 fabric fragments, 16 leather goods and their fragments, and 6 ornaments obtained from four cesspits discovered at Świętojańska Street in Gdańsk. These constructions come from the period from the 14th to the 19th century. Thanks to the obtained dates of cutting down the wood used for their construction, the period of creation and use of the cesspits is known, which allows to approximate the chronology of organic materials preserved in such a condition that they can not be identified, as well as in the case of objects characterized by low variability over time. Visible disproportions in the presence of particular categories of the remains result from the nature of waste discharged by residents of the property. They show the differences between sets of sources from different periods of use of old cesspits.
Author Anna Rembisz-Lubiejewska
Anna Rembisz-Lubiejewska,,
-
, Anna Jędrzejczak-Skutnik
Anna Jędrzejczak-Skutnik ,,
-
, Agnieszka Maślakiewicz (FH)
Agnieszka Maślakiewicz,,
- Faculty of History
Other language title versionsTextiles, leather elements of clothing and decorations
Pages265-280
Publication size in sheets0.75
Book Dąbal Joanna (eds.): Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskej 6-7 w Gdańsku, 2018, Uniwersytet Gdański, Muzeum Gdańska, ISBN 978-83-61077-50-3, 303 p.
Keywords in PolishGdańsk, późne średniowiecze, nowożytność, tkaniny, wyroby skórzane, ozdoby stroju
Keywords in EnglishGdańsk, late Middle Ages, post-medieval period, textiles, leather goods, clothing decorations
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano zbiór 17 fragmentów tkanin, 16 wyrobów skórzanych i ich fragmentów oraz 6 ozdób pozyskanych z czterech latryn odkrytych przy ulicy Świętojańskiej w Gdańsku. Konstrukcje te pochodzą z okresu od XIV do XIX wieku. Dzięki uzyskanym datom ścięcia drewna użytego do ich budowy znany jest okres powstania i użytkowania toalet, co pozwala przybliżyć chronologię materiałów organicznych zachowanych w stopniu uniemożliwiających ich identyfikację, a także w przypadku przedmiotów charakteryzujących się małą zmiennością w czasie. Widoczne dysproporcje we frekwencji poszczególnych kategorii zabytków wynikają z charakteru odpadów wyrzucanych przez mieszkańców posesji. Ukazują one różnice pomiędzy zespołami źródeł pochodzących z różnych okresów użytkowania dawnych toalet.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Additional fields
UwagiBrak objętości od autora
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?