Analiza porównawcza profilu zaburzeń językowych u pacjentów polskojęzycznych z wariantem logopenicznym i niepłynnym afazji pierwotnej postępującej

Klaudia Kluj-Kozłowska , Emilia J. Sitek , Stanisław Milewski

Abstract

Primary progressive aphasia (PPA) is a language disorder of neurodegenerative etiology. According to the current diagnostic criteria there are three clinical variants of this syndrome: non-fluent (nfvPPA), logopenic (lvPPA) and semantic (svPPA). The present study aimed at comparing the profile of language deficits in patients with nfvPPA and lvPPA taking into account confrontation and responsive naming, the ability to search through lexicon (in accordance with semantic and phonological criteria), sentence comprehension and repetition, as well as reading and writing. Twenty-three patients participated in the study: 12 individuals with lvPPA and 11 subjects with nfvPPA. Patients with lvPPA showed more pronounced deficits than these with nfvPPA – in naming, speech comprehension and repetition. No inter-group differences were noted in terms of reading and writing.
Author Klaudia Kluj-Kozłowska (FL)
Klaudia Kluj-Kozłowska ,,
- Faculty of Languages
, Emilia J. Sitek
Emilia J. Sitek,,
-
, Stanisław Milewski (FL / DL)
Stanisław Milewski,,
- Department of Logopaedics
Other language title versionsComparative analysis of the language impairment profile in Polish-speaking patients with logopenic and non-fluent variant of primary progressive aphasia
Journal seriesForum Logopedyczne, ISSN 1732-1301, (B 5 pkt)
Issue year2018
No26
Pages63-72
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishafazja pierwotna postępująca, wariant logopeniczny, wariant niepłynny, nazywanie, rozumienie mowy, powtarzanie
Keywords in Englishprimary progressive aphasia, logopenic variant, non-fluent variant, naming, speech compre-hension, repetition
Abstract in PolishAfazja pierwotna postępująca (PPA) jest zespołem zaburzeń językowych o etiologii neurozwyrodnieniowej. Aktualne kryteria diagnostyczne wyróżniają jej trzy podtypy: z zaburzoną płynnością mowy (nfvPPA), logopeniczny (lvPPA) i semantyczny (svPPA). Celem pracy było przedstawienie profilu zaburzeń funkcji językowych u polskojęzycznych pacjentów z nfvPPA i lvPPA z uwzględnieniem nazywania (konfrontacyjnego oraz w odpowiedzi na pytania), zdolności przeszukiwania zasobów leksykalnych (według kryterium semantycznego i fonologicznego), rozumienia i powtarzania zdań, czytania oraz pisma. W badaniu wzięło udział 23 pacjentów: 12 z rozpoznaniem lvPPA i 11 z nfvPPA. W wyniku analizy porównawczej u chorych z lvPPA stwierdzono głębsze zaburzenia nazywania, rozumienia mowy i powtarzania niż u osób z nfvPPA. Nie wykazano różnic międzygrupowych w zakresie nasilenia zaburzeń czytania i pisania.
URL https://ptl.katowice.pl/wydawnictwa/forum-logopedyczne/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back