Obowiązek współdziałania stron w umowie o zastępstwo procesowe

Izabela Adrych-Brzezińska , Hanna Czerwińska

Abstract

A representation contract is a specific legal relationship that is not easy to classify. On the one hand, it is based on a great deal of mutual trust, but on the other it should secure the parties’ basic interests in the event of malpractice. The change that has been taking place in the legal services market for the last few years has shown that there is an upward trend in claims cases against professional attorneys. The above indicates that both the attorneys and their clients encounter difficulties within the framework of their relationship. This publication is intended to discuss the representation contract with respect to the obligations of the client and their effect on the possible liability of the attorney.
Author Izabela Adrych-Brzezińska (FLA/DCL)
Izabela Adrych-Brzezińska,,
- Department of Civil Law
, Hanna Czerwińska (FLA/DCL)
Hanna Czerwińska,,
- Department of Civil Law
Other language title versionsThe obligation of the parties to cooperate in the substitution agreement
Journal seriesStudia Iuridica Toruniensia, ISSN 1689-5258, (B 5 pkt)
Issue year2017
Vol21
Pages11-25
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishadwokat, klient, umowa zlecenie, zastępstwo procesowe, obowiązki umowne, obowiązek współdziałania, odpowiedzialność kontraktowa, odszkodowanie
Keywords in Englishattorney, client, service contract, representation contract, contractual obligations, duty of cooperation, contractual liability, damages
Abstract in PolishUmowa o zastępstwo procesowe to specyficzny stosunek prawny niepoddający się łatwej klasyfikacji. Z jednej strony oparta jest w dużej mierze na wzajemnym zaufaniu, z drugiej powinna jednak zabezpieczać podstawowe interesy stron na wypadek niewywiązania się z zaciągniętego zobowiązania. Zmiany zachodzące od kilku lat na rynku usług prawniczych wskazują, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową w zakresie spraw o odszkodowanie przeciwko profesjonalnym pełnomocnikom. Powyższe wskazuje, że zarówno pełnomocnicy, jak i ich klienci napotykają trudności w ramach łączących ich stosunków. Opracowanie ma na celu przestawienie umowy o zastępstwo procesowe z punktu widzenia obowiązków klienta i ich wpływu na ewentualną odpowiedzialność adwokata.
DOIDOI:10.12775/SIT.2017.024
URL http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SIT/article/download/18069/15731
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?