Struktura akcjonariatu a polityka wypłacania dywidend spółek prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce

Jakub Kwiatkowski

Abstract

For almost seven decades, the rules determining the dividend policy of companies have been the subject of interest of researchers worldwide. Due to the variety of factors influencing managers’ decisions on dividend payouts, the issue has been named “the dividend puzzle”. The following research focuses on two determinants of dividend policy – research and development activity and government ownership of companies listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 1992–2016. We utilize a non-parametric statistical approach to financial data obtained from 296 companies to verify how both factors are related to the dividend policy of companies. We find that both R&D activity and government ownership have an adverse impact on dividend payouts. The first section of the paper presents the literature review and research hypotheses. The second section presents utilized methods and the data sample. Section three shows the obtained results, and finally, the last section summarizes the research.
Author Jakub Kwiatkowski (FE / DEEI)
Jakub Kwiatkowski,,
- Department of Economics of European Integration
Other language title versionsThe ownership structure, R&D activity, and dividend policy of companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2018
No37
Pages286-298
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpolityka wypłat dywidend, determinanty wypłat dywidend, B+R, państwo w strukturze akcjonariatu
Keywords in Englishdividend policy, dividend determinants, R&D, government ownership
Abstract in PolishPoznanie zasad, którymi kierują się przedsiębiorstwa podczas wypłacania dywidend, nurtuje ekonomistów na całym świecie od niemal siedmiu dekad. Z uwagi na różnorodność czynników wpływających na decyzje o wypłacie dywidendy problem określony został mianem „the dividend puzzle”. Niniejsze badanie skupia się na dwóch determinantach wypłat dywidendy – działalności badawczo-rozwojowej oraz obecności państwa w strukturze akcjonariatu wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992–2016. W badaniu wykorzystano nieparametryczne metody statystyczne w celu weryfikacji zależności pomiędzy tymi czynnikami oraz polityką wypłat dywidendy 296 spółek. Badanie wykazało, iż zarówno działalność badawczo-rozwojowa, jak i obecność państwa w strukturze akcjonariatu wiąże się z przeciętnie niższym poziomem dywidendy wypłacanym przez spółkę. Część pier- wsza artykułu prezentuje przegląd literatury z zakresu polityki wypłat dywidend oraz hipotezy badawcze, druga opisuje wykorzystane metody i próbę badawczą, trzecia przedstawia wyniki analizy, a część ostatnia podsumowuje badanie.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.18.020.9393
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/13434/pl
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back