Znaczenie identyfikacji wizualnej w procesie wprowadzania firmy na rynek

Lena Osińska

Abstract

Nowadays visual identity is one of the most important elements of marketing in the companies. It allows customers to contact with the company or brand for the first time. It happens very often that buyer’s decision about relations with the company depends on graphic design such as logo, layout or leaflet. New companies that starts business should remember that visual identity plays the crucial role in the reaching customers. It is not only building trust between the customer and the brand but also consolidating the vision of the company and its offer in client’s awareness. In XXI century company presence on the Web plays huge role. The visual identity is an important point while entering the market. Unique graphic design and cohesion of marketing acts can not only make a good impression but also encourage the client to buy the product or service. In the face of technological progress enterprises should use their creative resources competently, because thanks to that they can acquire new satisfied clients. This is connected with achieving profit and return of investment in visual identity and good graphic design.
Author Lena Osińska (FE)
Lena Osińska,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsThe importance of visual identity in the process of marketing new business
Journal seriesZeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", ISSN 1731-6707, (B 3 pkt)
Issue year2017
No8
Pages335-343
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishidentyfikacja wizualna, logo, marka
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie procesu identyfikacji wizualnej oraz jego znaczenia dla firm wchodzących na rynek. Okazuje się, że w dobie postępu technologicznego oraz dużej konkurencji firmy muszą znajdywać różne sposoby na wyróżnienie się na tle innych przedsiębiorstw.Firmy bardzo często tworzą marki, które reprezentują nie tylko dany produkt czy usługę,ale również przekazują emocje i tworzą z klientami relację. Pierwszy kontakt z marką lub przedsiębiorstwem bardzo często odbywa się za pomocą różnych elementów identyfikacji wizualnej. Tworzą ją przeważnie wyspecjalizowane agencje reklamowe, które kreują spójną strategię marketingową i wizualną.343Istnieje kilka elementów identyfikacji wizualnej. Logo jest najważniejszym jej instrumentem.To ono przekazuje informację, jakiego rodzaju jest przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Dobre logo jest ponadczasowe, proste w swojej kompozycji, unikatowe i łatwe do zapamiętania. Kolejne ważne elementy to akcydensy, takie jak wizytówki, papier firmowy, ulotki i plakaty.Odrębnym elementem, ale również bardzo ważnym w dobie internetu, jest obecność w sieci za pomocą strony www. Strona taka ułatwia kontakt z firmą, prezentuje jej ofertę i pozwala budować długotrwałą relację. W 2015 roku 64,5% firm w Polsce posiadało stronę internetową, co świadczy o wysokiej świadomości przedsiębiorców na temat skuteczności tego narzędzia.Identyfikacja wizualna ma ogromne znaczenie przy wchodzeniu przedsiębiorstwa na rynek. To ona pozwala na poznanie firmy i na budowanie zaufania, które może przyczynić się do decyzji zakupowych, a tym samym do zwiększania zysków w przedsiębiorstwie.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3460/2771
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Osinska_Lena_Znaczenie_identyfikacji_wizualnej_2017.pdf 251.8 KB
Score (nominal)3
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 3.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?