Od banalnego nacjonalizmu do nachalnego nacjonalizmu - rozważania wokół koncepcji wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego

Sylwester Zielka

Abstract

The paper discusses a significant aspect of Kazimierz Sośnicki’s: idea of the state and state education. Using a reconstruction of Sośnicki’s fundamental assumptions, the author focuses on the dangers posed to the functioning of the state and the role of education within the state by submitting it to nationalist forces and groups. Nationalism is conceived here as a group instinct different from the state ethos, which may lead to authoritarian forms of the state.
Author Sylwester Zielka (FSS/IE/DGP)
Sylwester Zielka,,
- Division of General Pedagogy
Other language title versionsFrom banal nationalism to intrusive nationalism - on Kazimierz Sośnicki’s idea of state edution
Journal seriesPrzegląd Pedagogiczny, ISSN 1897-6557, (B 8 pkt)
Issue year2018
No2
Pages51-63
Publication size in sheets0.60
Keywords in Polishpedagogika ogólna, Kazimierz Sośnicki, nacjonalizm, wychowanie państwowe
Keywords in Englishgeneral pedagogy, Kazmierz Sośnicki, nationalism, state education
Abstract in PolishArtykuł podejmuje istotny wątek w twórczości Kazimierza Sośnickiego: koncepcji państwa i wychowania państwowego. Autor, wychodząc od nakreślenia podstawowych założeń koncepcji Sośnickiego, skupia uwagę na niebezpieczeństwie jakie dla funkcjonowania państwa i roli w nim edukacji niesie za sobą podporządkowanie go siłom i ugrupowaniom nacjonalistycznym. Nacjonalizm jest tu rozumiany jako instynkt grupowy odmienny od etosu państwowego, który może prowadzić do autorytarnej formuły istnienia państwa.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?