"Zimny albo gorący" - prezentacja (wstępnych) badań religijności

Monika Mazurek

Abstract

The aim of the article is to present a pilot study related to the construc-tion of the Religiousness Scale. Cronbach’s tool alpha was α = 0.93, N = 165, and the study was carried out on persons studying at the University of Gdańsk and among adult residents of the Tri-City agglomeration. The article presents the relation between the measured scale of religiosi-ty and the selected aspects that are part of the so-called “new spirituality”. The presented study also confirms the results obtained in other studies of this type, that about 40% of Poles are people who call themselves a believer – a practitioner. In addition, it turns out that even people whose religiosity is an institutional type religion does not interfere with faith in astrology or bad luck associated with the 13th on Friday.
Autor Monika Mazurek (WNS / IFSiD / ZAS)
Monika Mazurek
- Zakład Antropologii Społecznej
Inne wersje tytułu"Cold or hot" (Ap3, 15) - presentation of religious studies (pilot)
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Religioznawczy, ISSN 1230-4379, (C 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr3 (269)
Paginacja59-78
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskimskala religijności, religia, nowa duchowość
Słowa kluczowe w języku angielskimscale of religiosity, religion, new spirituality
Streszczenie w języku polskimGłównym celem artykułu jest zaprezentowanie skali mierzącej religijność (skali religijności). Wcześniej jednak konieczne jest przed-stawienie w kilku słowach teoretycznych założeń koncepcji wspomnianej skali. Ważne jest zatem dokonanie rozróżnienia pomiędzy wiarą traktowaną jako zjawisko społeczno-kulturowe a wiarą ujmowaną jako fakt religijny. Ponadto należy pamiętać podczas analizowania kwestii związanych z wiarą, że przedmiotem badań nie jest jej treść, lecz całość zachowań, postaw, wartości będących jej wynikiem. Wiara jest w tym kontekście traktowana jako system przekonań o określonej treści. Należy zaznaczyć, iż treści te nie są przedmiotem niniejszej analizy (w tym artykule).
URL http://ptr.edu.pl/images/Przeglad_Religioznawczy/PR_2018/PR_3_2018/4_Monika_Mazurek.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót