"Zimny albo gorący" - prezentacja (wstępnych) badań religijności

Monika Mazurek

Abstract

The aim of the article is to present a pilot study related to the construc-tion of the Religiousness Scale. Cronbach’s tool alpha was α = 0.93, N = 165, and the study was carried out on persons studying at the University of Gdańsk and among adult residents of the Tri-City agglomeration. The article presents the relation between the measured scale of religiosi-ty and the selected aspects that are part of the so-called “new spirituality”. The presented study also confirms the results obtained in other studies of this type, that about 40% of Poles are people who call themselves a believer – a practitioner. In addition, it turns out that even people whose religiosity is an institutional type religion does not interfere with faith in astrology or bad luck associated with the 13th on Friday.
Author Monika Mazurek (FSS/IPSJ/DSA)
Monika Mazurek,,
- Division of Social Anthropology
Other language title versions"Cold or hot" (Ap3, 15) - presentation of religious studies (pilot)
Journal seriesPrzegląd Religioznawczy, ISSN 1230-4379, (C 10 pkt)
Issue year2018
No3 (269)
Pages59-78
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishskala religijności, religia, nowa duchowość
Keywords in Englishscale of religiosity, religion, new spirituality
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest zaprezentowanie skali mierzącej religijność (skali religijności). Wcześniej jednak konieczne jest przed-stawienie w kilku słowach teoretycznych założeń koncepcji wspomnianej skali. Ważne jest zatem dokonanie rozróżnienia pomiędzy wiarą traktowaną jako zjawisko społeczno-kulturowe a wiarą ujmowaną jako fakt religijny. Ponadto należy pamiętać podczas analizowania kwestii związanych z wiarą, że przedmiotem badań nie jest jej treść, lecz całość zachowań, postaw, wartości będących jej wynikiem. Wiara jest w tym kontekście traktowana jako system przekonań o określonej treści. Należy zaznaczyć, iż treści te nie są przedmiotem niniejszej analizy (w tym artykule).
URL http://ptr.edu.pl/images/Przeglad_Religioznawczy/PR_2018/PR_3_2018/4_Monika_Mazurek.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?