Neutralność podatku od towarów i usług w gminie

Grzegorz Bucior

Abstract

Purpose – the aim of the article is to present the problems of the functioning of the municipal organizational units in the Polish VAT system in the context of the fundamental principles of this system - the principle of neutrality and the associated rules called as right to deduct. Design/Methodology/Approach – critical analysis of the literature review, the study of source documents. Findings – implementation of the principle of neutrality of VAT is to create such legislative solutions to the taxpayer could deduct input tax is part of expenditures made in connection with the activities taxed. In the case of municipalities it is quite important that the exclusion of the principle of neutrality causes unreasonable, excessive taxation community uses the services provided by municipal entities if these services are subject to VAT. Meanwhile, the tax office refuses to municipalities to deduct VAT included in the investments used for taxable activities. Only winning the dispute of the City of Wrocław caused a change in the approach of the tax authorities to this issue. But still to solve many issues related to the proper application of the principle of neutrality of VAT by the municipality.
Author Grzegorz Bucior (FM / DA / MAU)
Grzegorz Bucior,,
- Management Accounting Unit
Other language title versionsVAT neutrality in community
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460 [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (80), cz. 2
Pages227-234
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishneutralności VAT, potrącalność VAT, gmina jako podatnik VAT, podatek VAT w gminie
Keywords in Englishthe principle of neutrality of VAT, right to deduct VAT, municipality for VAT, the VAT in the village
Abstract in PolishCel – celem artykułu jest przedstawienie problematyki funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych w polskim systemie VAT w kontekście realizacji fundamentalnych zasad tego systemu – zasady neutralności i powiązanej z nią zasady potrącalności. Metodologia badania – analiza piśmiennictwa, badanie dokumentów źródłowych. Wynik – realizacja zasady neutralności VAT polega na stworzeniu takich rozwiązań legislacyjnych aby podatnik mógł potrącić podatek naliczony stanowiący część nakładów dokonywanych w związku z działalnością opodatkowaną. W sytuacji gmin jest to o tyle istotne, iż wyłączenie zasady neutralności powoduje nieuzasadnione, nadmierne opodatkowanie społeczności korzystającej z usług wykonywanych przez jednostki gminne jeśli te usługi objęte są podatkiem VAT. Tymczasem fiskus odmawiał gminom potrącania podatku VAT zawartego w inwestycjach wykorzystywanych do działalności opodatkowanej. Dopiero wygrany spór Gminy Miasta Wrocław spowodował zmianę podejścia organów skarbowych do tej kwestii. Jednak wciąż pozostaje do rozwiązania wiele kwestii związanych z właściwym stosowaniem zasady neutralności VAT przez gminy.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.2.80/2-24
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/9754.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back