Przyrodnicze uwarunkowania zmienności rozpuszczonej i zawieszonej materii w jeziorach pomorskich

Dariusz Borowiak , Magdalena Borowiak , Włodzimierz Golus

Abstract

n/a
Autor Dariusz Borowiak (WOiG / IG / KL)
Dariusz Borowiak
- Katedra Limnologii
, Magdalena Borowiak (WOiG / IG / KL)
Magdalena Borowiak
- Katedra Limnologii
, Włodzimierz Golus (WOiG / IG / KL)
Włodzimierz Golus
- Katedra Limnologii
Paginacja37-43
Książka Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 3, 2009, Polish Limnological Society, ISBN 978-83-910381-8-5
Słowa kluczowe w języku polskimsubstancje żółte, seston, jeziora pomorskie, morfometria mis jeziornych, parametry zlewni, regresja wielokrotna
Językpl polski
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót