Wpływ zmian poziomu morza i procesów fluwialnych na położenie ujściowego odcinka Piaśnicy i litodynamikę osadów korytowych

Ewa Szymczak , Dorota Zabłocka

Abstract

The aim of the article is to analyse changes in the channel layout of the Piaśnica River estuary and the lithodynamic characteristic of bed deposits as a consequence of sea level changes. The analysis is based on the results of measurements in the river estuary conducted in the years 2014–2015. The data of daily average sea level were obtained from the Institute of Meteorology and Water Management (IMiGW) station in Władyslawowo and Łeba. The research documented distinct changes in the position of the riverbed. Analyses of textual indicators were conducted i.e. mean grain size (MZ), standard deviation (σI), skewness (SkI) and kurtosis (KG) were calculated according to Folk and Ward ormulas (1957) using the Gradistat software. Based on the abovementioned data conclusions were made about the changing conditions of the river sediment transport.
Author Ewa Szymczak (FOG / IO / DMG)
Ewa Szymczak,,
- Division of Marine Geology
, Dorota Zabłocka (FOG)
Dorota Zabłocka,,
- Faculty of Oceanography and Geography
Other language title versionsImpact of sea level changes and fluvial processes on the location of the Piaśnica River mouth and the lithodynamic of bed sediments
Journal seriesPrace Geograficzne, ISSN 1644-3586, e-ISSN 2083-3113, (B 14 pkt)
Issue year2018
No152
Pages119-132
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrzeka Piaśnica, osady korytowe, parametry uziarnienia
Keywords in EnglishPiaśnica River, channel-bed sediments, grain size parameters
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie zmian położenia koryta rzeki Piaśnicy w jejujściowym odcinku oraz charakterystyka litodynamiki osadów korytowych, jako konsekwencji zmian poziomu morza. Analizę oparto na wynikach pomiarów prowadzonych w ujściowym odcinku rzeki w latach 2014–2015. Wykorzystano dane dotyczące dobowych stanów morza,pochodzące ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) we Władysławowie i Łebie. W czasie prowadzonych badań udokumentowano wyraźne zmiany położenia koryta rzeki. Przeprowadzono analizy uziarnienia osadów korytowych, zinterpretowano wartości wskaźników teksturalnych, tj. średnią średnicę ziarn (MZ), wysortowanie (σI), skośność (SkI) oraz spłaszczenie (KG), obliczone metodą Folka i Warda (1957) z wykorzystaniem programu Gradistat. Na ich podstawie wnioskowano o warunkach transportu rumowiska rzecznego na tle zmieniającego się położenia koryta rzeki.
DOIDOI:10.4467/20833113PG.17.034.8257
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/11377/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?