Podstawowe założenia projektu Kodeksu zbiorowego prawa pracy

Jakub Stelina

Abstract

In the article, the author discusses the basic formal and substantive-law assumptions of the draft Collective Labour Law Code, prepared by the Commission for Labour Law Codification in March 2018. The draft included many new solutions to improve legal regulation of collective labour law. Among the most important ones were the proposals to extend the right of association in trade unions to persons employed under civil law contracts, to introduce a trade union delegate as the basic form of trade union representative, to make collective agreements more flexible, to facilitate the establishment of works councils or to reinforce representative relationships in the procedures of collective dispute resolution. The adoption of these proposals would positively affect the relationships between social partners in Poland.
Author Jakub Stelina (FLA / DLL)
Jakub Stelina,,
- Department of Labour Law
Other language title versionsThe basic assumptions of the draft Collective Labour Law Code
Journal seriesPaństwo i Prawo, [Państwo i Prawo, The State and the Law], ISSN 0031-0980, e-ISSN , (N/A 70 pkt)
Issue year2019
Vol74
No9
Pages3-17
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishkodeks pracy, zbiorowe prawo pracy, związki zawodowe, spory zbiorowe, rady zakładowe
Keywords in EnglishLabour Code, collective labour law, trade unions, collective disputes, works councils
Abstract in PolishW dniu 14.03.2018 r. zakończyła pracę Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy (dalej: Komisja) powołana w trybie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 9.08.2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Zadaniem Komisji było opracowanie w ciągu 18 miesięcy dwóch projektów ustaw – Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Skład Komisji miał charakter parytetowy – połowa jej członków została wybrana przez Prezesa Rady Ministrów spośród przedstawicieli środowiska naukowego, połowę zaś stanowili przedstawiciele rekomendowani przez partnerów społecznych zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego (w większości również wywodzący się ze środowiska akademickiego). Komisja podzielona była na dwa zespoły, jeden przygotowywał projekt nowego kodeksu pracy, drugi – projekt kodeksu zbiorowego prawa pracy. Oba zespoły pracowały równolegle, przy czym ich skład pokrywał się tylko częściowo, gdyż w obu zespołach zasiadali członkowie rekomendowani przez partnerów społecznych oraz przewodniczący Komisji. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie najważniejszych założeń, które legły u podstaw projektu kodeksu zbiorowego prawa pracy. Z pewnością w najbliższym czasie możemy oczekiwać kolejnych prezentacji zarówno całego kodeksu, jak i poszczególnych instytucji w nim zawartych, ale także ożywionej dyskusji nie tylko wśród polityków i działaczy społecznych, ale także przedstawicieli nauki prawa pracy i prawników praktyków, tym bardziej że trochę na zasadzie faktów dokonanych teksty projektów zostały już włączone do domeny publicznej i – inaczej niż w przypadku projektów przygotowanych w 2007 r. – są one dostępne i znane szerszej publiczności.
Languagepl polski
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 10-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?