Procesy integracji na rynku transportu miejskiego

Tomasz Adamkiewicz

Abstract

The article presents the essence, functions and objectives of integration processes on the public transport market. The aim is to create a modern transport system in cities, enabling fast, convenient and reliable transport of collective transport vehicles. Depending on the market characteristics, the integration process can be implemented within one of the three levels of the public transport integration identified in the article. Designing an integrated transport offer requires the selection of appropriate economic, organizational, technical and IT tools. Implementation of integration solutions in public transport should be a reflection of the functional and spatial development of cities, changes taking place in the field of transport technologies. There are also important the transport needs and the transport policy.
Author Tomasz Adamkiewicz (FE)
Tomasz Adamkiewicz,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsThe integration processes on the public transport market
Journal seriesZeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", ISSN 1731-6707, (0 pkt)
Issue year2019
No9
Pages1-13
Publication size in sheets0.6
Keywords in Englishintegracja, rynek, transport, transport miejski
Abstract in PolishW artykule przedstawiono istotę, funkcje i cele procesów integracji na rynku transportu miejskiego. Za ich pomocą dąży się do stworzenia nowoczesnego systemu transportu w miastach, umożliwiającego szybkie, wygodne i niezawodne przemieszczanie się pojazdów transportu zbiorowego. W zależności od charakterystyki rynku proces integracji może być realizowany w zakresie jednego z trzech wyodrębnionych w artykule poziomów integracji transportu zbiorowego. Zaprojektowanie zintegrowanej oferty przewozowej wymaga doboru odpowiednich narzędzi ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych i informatycznych. Wdrażanie rozwiązań integracyjnych w transporcie zbiorowym powinno być odzwierciedleniem rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego miast, przemian dokonujących się w zakresie technologii transportu zbiorowego oraz występujących na danym obszarze potrzeb transportowych i przyjętej polityki transportowej.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3370/2688
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Adamkiewicz_Tomasz_Procesy_integracji_na_rynku_transportu_miejskiego_2019.pdf 816.91 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?