Komornik jako podmiot zatrudniający asesorów i aplikantów i innych pracowników w kancelarii komorniczej: uwagi de lege lata i de lege ferenda

Jakub Stelina

Abstract

n/a
Author Jakub Stelina (FLA / DLL)
Jakub Stelina,,
- Department of Labour Law
Pages82-87
Publication size in sheets0.52
Book Marciniak Andrzej (eds.): Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, Warszawa, 21 października 2013 r. , 2014, Wydawnictwo Currenda, ISBN 978-83-60833-48-3
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back