Trendy w międzynarodowej mobilności pracowników

Dorota Simpson

Abstract

The increasing globalization processes leading do deeper internationalization of companies causes growing international mobility of employees. There are different forms of international assignment and the aim of the paper is to present them focusing on changes and contemporary trends. Literature and statistic data review and analysis were utilised to perform the study. The main findings show growing importance of international mobility of employees in the era of globalisation, in particular short-term contracts and international travellers. Companies try both to cut costs, as long-term contracts are more expensive, and to build the pool of managers with global mindset.
Autor Dorota Simpson (WE / IHZ)
Dorota Simpson
- Instytut Handlu Zagranicznego
Inne wersje tytułuTrends in international mobility of employees
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", ISSN 2081-2345, (B 9 pkt)
Rok wydania2016
Tom20
Nr3, t. 3
Paginacja41-48
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimmigracja, ekspatrianci, międzynarodowe transfery korporacyjne
Słowa kluczowe w języku angielskimmigration, expatriates, international corporate transfers
Streszczenie w języku polskimPostępujące procesy globalizacji, stały rozwój technologii informatycznych, rosnąca liczba przedsiębiorstw konkurujących na rynku międzynarodowym, swoboda przepływu pracowników przyczyniają się nie tylko do wzmożonej mobilności pracowników, ale i zmian w jej formach. Zjawiska te skłaniają do podjęcia badań, zmierzających do zidentyfikowania nowych trendów w mobilności pracowników. Stąd celem artykułu jest zdiagnozowanie sytuacji w tej dziedzinie i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o dalszy kierunek zachodzących przemian. Dla jego osiągnięcia posłużono się krytyczną analizą źródeł wtórnych, głównie w postaci danych statystycznych oraz literatury przedmiotu, co pozwoliło na sformułowanie wniosków.
URL http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/774_1_3_simpson.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót