Trendy w międzynarodowej mobilności pracowników

Dorota Simpson

Abstract

The increasing globalization processes leading do deeper internationalization of companies causes growing international mobility of employees. There are different forms of international assignment and the aim of the paper is to present them focusing on changes and contemporary trends. Literature and statistic data review and analysis were utilised to perform the study. The main findings show growing importance of international mobility of employees in the era of globalisation, in particular short-term contracts and international travellers. Companies try both to cut costs, as long-term contracts are more expensive, and to build the pool of managers with global mindset.
Author Dorota Simpson (FE / IIB)
Dorota Simpson,,
- Institute of International Business
Other language title versionsTrends in international mobility of employees
Journal seriesStudia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", ISSN 2081-2345, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol20
No3, t. 3
Pages41-48
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmigracja, ekspatrianci, międzynarodowe transfery korporacyjne
Keywords in Englishmigration, expatriates, international corporate transfers
Abstract in PolishPostępujące procesy globalizacji, stały rozwój technologii informatycznych, rosnąca liczba przedsiębiorstw konkurujących na rynku międzynarodowym, swoboda przepływu pracowników przyczyniają się nie tylko do wzmożonej mobilności pracowników, ale i zmian w jej formach. Zjawiska te skłaniają do podjęcia badań, zmierzających do zidentyfikowania nowych trendów w mobilności pracowników. Stąd celem artykułu jest zdiagnozowanie sytuacji w tej dziedzinie i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o dalszy kierunek zachodzących przemian. Dla jego osiągnięcia posłużono się krytyczną analizą źródeł wtórnych, głównie w postaci danych statystycznych oraz literatury przedmiotu, co pozwoliło na sformułowanie wniosków.
URL http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/774_1_3_simpson.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?