Problem niewolnej woli w ujęciu fenomenologii hermeneutycznej - stanowisko Paula Ricoeura

Krystyna Bembennek

Abstract

The aim of the article is to present some aspects of Paul Ricœur’s thought, especially his reflection on the servile will. Firstly I present Ricœur’s philosophy of will (in the context of phenomenology of the voluntary and involuntary) and the concept of fallibility. Then I demonstrate the main aspects of Ricœurian rethinking and enlarging of Husserl’s phenomenology what leads to hermeneutic formula: the symbol gives rise to thought. Eventually, I argue that Ricœur’shermeneutic phenomenology creates a specified anthropological view and understanding of the human condition. This understanding will later become a part of the ‘hermeneutics of the self.’
Author Krystyna Bembennek (FSS/IPSJ/DHCMMP)
Krystyna Bembennek,,
- Division of History of Classical, Medieval and Modern Philosophy
Other language title versionsThe problem of the servile will in hermeneutic phenomenology: Paul Ricoeur's thought
Journal seriesRoczniki Filozoficzne, ISSN 0035-7685, e-ISSN 2450-002X, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol65
No3
Pages173-189
Publication size in sheets0.80
Keywords in PolishPaul Ricœur, servile will, fallible man, fault, symbolism of evil
Keywords in EnglishPaul Ricœur, niewolna wola, człowiek ułomny, wina, symbolika zła
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie wybranych wątków myśli Paula Ricœura, szczególnie jego rozważań dotyczących niewolnej woli. Po pierwsze, zaprezentowana zostaje Ricœurowskafilozofia woli (w kontekście fenomenologii tego, co wolne, i tego, co mimowolne) oraz koncepcja ludzkiej ułomności. Następnie omówiona jest reinterpretacja (rozszerzenie) fenomenologii Husserla, której dokonuje Ricœur, co prowadzi go do wypracowania hermeneutycznej formuły, wskazującej, że symbol daje do myślenia. Ostatecznie twierdzę, że fenomenologia hermeneutyczna Ricœura tworzy określoną wizję antropologiczną i rozumienie ludzkiej kondycji, które później stanie się częścią „hermeneutyki siebie”.
DOIDOI:10.18290/rf.2017.65.3-8
URL http://www.kul.pl/files/1516/roczniki_filozoficzne/roczniki_filozoficzne_65_3_2017/08-bembennek.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?