Existential health concept in a light of the Threefold Nature of Spirituality (TNS) model

Katarzyna Skrzypińska

Abstract

The existential health of clients and patients represents a unique and individual aspect of their being that has the capacity to influence profoundly their overall health status (Whitehead, 2003). It is a condition of our everyday, psychical balance, also in common situations. However understanding of its mechanisms is not so trivial. Only calmness or good life is not sufficient enough for even existential well-being. Better understanding of these mechanisms should begin from exploration of a structure and dynamics of spirituality. Among plenty of theories we would like to present Threefold Nature of Spirituality (TNS) model (Skrzypińska, 2014) which is a trial of explanation of real face of spiritual sphere. If we add social context and everyday life, it stays also in accordance to Socha’s (2014) idea related to coping in existential situations. This author indicates spirituality as a domain which uses its potential (inborn and acquired resources) to cope in existential situations. Conclusions, scope of limitations and future indices will finish our considerations.
Author Katarzyna Skrzypińska (FSS/IPsych/DRFQL)
Katarzyna Skrzypińska,,
- Division of Research on Family and Quality of Life
Pages27-38
Publication size in sheets0.55
Book Anczyk Adam, Grzymała-Moszczyńska Halina, Krzysztof-Świderska Agnieszka, Skrzypińska Katarzyna (eds.): Religion, spirituality, mental health: current approaches in the psychology of religion, 2018, Wydawnictwo Sacrum, ISBN 978-83-951727-0-0, 208 p.
Keywords in Polishzdrowie egzystencjalne, duchowość, model TND (PND)
Keywords in Englishexistential health, spirituality, TNS model
Abstract in PolishZdrowie egzystencjalne klientów i pacjentów reprezentuje unikalny i indywidualny aspekt ich istnienia, który ma możliwość głębokiego wpływu na ich ogólny stan zdrowia (Whitehead, 2003). Jest to warunek naszej codziennej, psychicznej równowagi, także w zwykłych sytuacjach. Jednak zrozumienie jego mechanizmów nie jest takie proste. Tylko spokój lub dobre życie nie wystarczą, by osiągnąć egzystencjalny dobrostan. Lepsze zrozumienie tych mechanizmów powinno rozpocząć się od zbadania struktury i dynamiki duchowości. Wśród wielu teorii chcielibyśmy przedstawić model Potrójnej Natury Duchowości (TNS/PND) (Skrzypińska, 2014), który jest próbą wyjaśnienia realnego oblicza sfery duchowej. Jeśli dodamy kontekst społeczny i życie codzienne, pozostaje ono również zgodne z ideą Sochy (2014) związaną z radzeniem sobie w sytuacjach egzystencjalnych. Autor wskazuje duchowość jako dziedzinę, która wykorzystuje swój potencjał (zasoby wrodzone i nabyte) do radzenia sobie w sytuacjach egzystencjalnych. Wnioski, zakres ograniczeń i przyszłe wskazówki zakończą nasze rozważania.
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?