Identyfikacja chemicznych indywiduów utleniających biorących udział w rozkładzie cytostatyków w obecności Bi-TiO2 modyfikowanych MWCNTs

Patrycja Wilczewska , Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska , Aleksandra Pieczyńska , Ewa Maria Siedlecka

Abstract

n/a
Author Patrycja Wilczewska (FCh / DET / LAOP)
Patrycja Wilczewska,,
- Laboratory of Advanced Oxidation Processes
, Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska (FCh / DET / LAOP)
Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska,,
- Laboratory of Advanced Oxidation Processes
, Aleksandra Pieczyńska (FCh / DET / LAOP)
Aleksandra Pieczyńska,,
- Laboratory of Advanced Oxidation Processes
, Ewa Maria Siedlecka (FCh / DET / LAOP)
Ewa Maria Siedlecka,,
- Laboratory of Advanced Oxidation Processes
Other language title versionsIdentification of oxidizing chemical species involved in cytostatic decay in the presence of Bi doped TiO2 modified by MWCNTs
Pages185-197
Publication size in sheets0.6
Book Lendzion-Bieluń Zofia, Moszyński Dariusz (eds.): Postępy w technologii i inżynierii chemicznej: monografia: praca zbiorowa , 2017, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-241-4, 197 p.
Keywords in PolishAOP, fotokataliza heterogeniczna, cyklofosfamid, imatynib, leki cytostatyczne, TiO2, wielościenne nanorurki węglowe, MWCNTs, bizmut, domieszkowanie, modyfikacja
Keywords in EnglishAOP, heterogeneous photocatalysis, cyclophosphamide, imatinib, cytostatic drugs, TiO2, multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs), bismuth, doping, modification
URL http://www.wtiich.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wtiich/ptchem/PTChem-2017-3_monografia.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?