Identyfikacja chemicznych indywiduów utleniających biorących udział w rozkładzie cytostatyków w obecności Bi-TiO2 modyfikowanych MWCNTs

Patrycja Wilczewska , Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska , Aleksandra Pieczyńska , Ewa Maria Siedlecka

Abstract

n/a
Autor Patrycja Wilczewska (WCh / KTŚ / PPZU)
Patrycja Wilczewska
- Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania
, Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska (WCh / KTŚ / PPZU)
Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska
- Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania
, Aleksandra Pieczyńska (WCh / KTŚ / PPZU)
Aleksandra Pieczyńska
- Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania
, Ewa Maria Siedlecka (WCh / KTŚ / PPZU)
Ewa Maria Siedlecka
- Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania
Inne wersje tytułuIdentification of oxidizing chemical species involved in cytostatic decay in the presence of Bi doped TiO2 modified by MWCNTs
Paginacja185-197
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Książka Lendzion-Bieluń Zofia, Moszyński Dariusz (red.): Postępy w technologii i inżynierii chemicznej: monografia: praca zbiorowa , 2017, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-241-4, 197 s.
Słowa kluczowe w języku polskimAOP, fotokataliza heterogeniczna, cyklofosfamid, imatynib, leki cytostatyczne, TiO2, wielościenne nanorurki węglowe, MWCNTs, bizmut, domieszkowanie, modyfikacja
Słowa kluczowe w języku angielskimAOP, heterogeneous photocatalysis, cyclophosphamide, imatinib, cytostatic drugs, TiO2, multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs), bismuth, doping, modification
URL http://www.wtiich.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wtiich/ptchem/PTChem-2017-3_monografia.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?