(Re)tradycjonalizm kaszubski: w stronę nowej ludowości

Adela Kożyczkowska

Abstract

The paper is an attempt to recognise a Kashubian-related practice of (re)traditionalism recognised as "new folksiness". The most visible exemplifications are a parade, a folk costume and Kashubian embroidery, which aesthetise the public space of mass events such as the Kashubian Convention or General Meetings of the Kashubian and Pomeranian Association. The subject of empirical exploration are textbooks for Kashubian education. On their basis the author has reconstructed the models of folkiness and has assumed as its indicator "the Kashubian parade folk costume". The context for interpretation is the concept of carnival by Michaił Bachtin.
Author Adela Kożyczkowska (FSS/IE/DGP)
Adela Kożyczkowska,,
- Division of General Pedagogy
Other language title versionsKashubian (re)traditionalism: towards new folklore
Journal seriesEdukacja Międzykulturowa, ISSN 2299-4106, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No1 (10)
Pages 173-195
Publication size in sheets1.10
Keywords in Polishkultura kaszubska, kultura ludowa, karnawał, Michaił Bachtin, podręczniki, edukacja międzykulturowa
Keywords in EnglishKashubian culture, folk culture, carnival, Michaił Bachtin, textbooks, intercultural education
Abstract in PolishW artykule podejmuję próbę rozpoznania nowej dla kaszubszczyzny praktyki (re)tradycjonalizmu, która rozpoznawana jest jako "nowa ludowość". Najbardziej widoczną egzemplifikacją jest paradny strój ludowy i haft kaszubski, które estetyzują przestrzeń publiczną takich masowych imprez, jak Zjazdy Kaszubów czy Walne Zjazdy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Przedmiotem eksploracji empirycznej są podręczniki do edukacji kaszubskiej. Na ich podstawie zrekonstruowałam wzory ludowości, za jej wyznacznik przyjmując "kaszubski paradny strój ludowy". Kontekstem interpretacyjnym jest koncepcja karnawału Michaiła Bachtina.
DOIDOI:10.15804/em.2019.01.10
Languagepl polski
File
Kozyczkowska_Adela_(Re)tradycjonalizm_kaszubski_w_stronę_nowej_ludowości_Edukacja_Międzykulturowa_2019.pdf 4,03 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?