Rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) - warunki funkcjonowania i rozwoju w drugiej dekadzie XXI wieku

Danuta Rucińska

Abstract

In the second decade of the XXI century the market of CSEP is the most dynamic element of world and european economy, in the logistic branche and the TSL sector. The services of the global and local operators become common thanks to development of the activity of e-commerce and SME sector. The subjective and objective scope of the services is evaluating rapidly. The service is highly elastic and competitive when comparing with the traditional services. The market of CSEP can bee seen as the barometer reacting an the changes in economy and other markets. Directions of transformation of the market in the future will bee fixing the global and local megatrends. The main purpose of this paper is presentation of this problems and results of the studies on activity and development CSEP market including Poland.
Author Danuta Rucińska (FE / DTM)
Danuta Rucińska,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsThe market of courier shipments express and parcels (CSEP) - the conditions of activity and development in the second decade of the XXI century
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2016
No61
Pages167-179
Publication size in sheets1
Keywords in Polishrynek KEP, funkcjonowanie, rozwój
Keywords in Englishmarket of CSEP, activity, development
Abstract in PolishW drugiej dekadzie XXI w. rynek KEP jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się elementem światowej i europejskiej gospodarki, branży logistycznej i sektora TSL. Świadczone przez globalnych i lokalnych operatorów usługi szybko upowszechniają się dzięki rozwojowi łączności elektronicznej, działalności e-commerce i MSP. Szybkiej ewolucji podlega podmiotowy i przedmiotowy zakres oferowanych usług. Serwis ten cechuje się elastycznością i wysoką konkurencyjnością wobec tradycyjnych praktyk obsługi przesyłek. Rynek KEP jest barometrem szybko reagującym na zmiany w gospodarce i na innych rynkach. Jego przekształcenia będą wyznaczały globalne i lokalne mega trendy. Celem opracowania jest prezentacja podjętej problematyki i wyników badań nad funkcjonowaniem oraz rozwojem rynku KEP z uwzględnieniem Polski.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2184
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back