Słowo wstępne

Edward Jakiel

Abstract

n/a
Rodzaj publikacjiInna publikacja
Autor Edward Jakiel (WF/IFP)
Edward Jakiel
- Instytut Filologii Polskiej
Tytuł czasopisma/seriiJednak Książki, ISSN , e-ISSN 2353-4699, (0 pkt)
Rok wydania2015
Nr4
Paginacja11-12
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,30
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/415/100
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Plik
Jakiel_Edward_Slowo_wstepne_2015.pdf Jakiel_Edward_Slowo_wstepne_2015.pdf 164,22 KB
Pomijane przy ocenie parametrycznejtak
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?