Gospodarka komunalna a działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego - pojęcia tożsame czy wykluczające się?

Tomasz Bojar-Fijałkowski , Grażyna Cern

Abstract

Prowadzenie działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego jest kwestią dyskusyjną. Obecnie obowiązujące przepisy prawa i rozwiązania w nich przyjęte nie są postrzegane jednolicie, przez co przysparzają wiele trudności na etapie wykładni i stosowania prawa. Dotyczy to m.in. rozróżnienia w tym zakresie dwóch podstawowych pojęć, a mianowicie działalności gospodarczej i działalności komunalnej (gospodarki komunalnej). Dlatego też celem niniejszego opracowania jest próba wyjaśnienia i rozróżnienia tych często mylonych pojęć. Niniejszy tekst został podzielony na dwie części. Pierwsza definiuje samą działalność gospodarczą, swobodę działalności gospodarczej i jej ograniczenia. Tę część charakteryzuje także specyfika prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego: gminę, powiat i województwo. Część druga pracy skupia się na pojęciu, formach i charakterystyce gospodarki komunalnej jednostki samorządu terytorialnego. Obok prezentacji stanu prawnego i ocen doktryny w tekście uwzględniono także uwagi własne natury praktycznej oparte na obserwacji i doświadczeniu zawodowym autorów – związanych od szeregu lat z gospodarką komunalną jednostek samorządu terytorialnego. Całość kończą wnioski de lege lata i de lege ferenda. Stan prawny aktualny na dzień 29 lutego 2016 roku.
Author Tomasz Bojar-Fijałkowski (FLA / DAL) - [Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, MNiSW [80]]
Tomasz Bojar-Fijałkowski,,
- Department of Administrative Law
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
, Grażyna Cern
Grażyna Cern,,
-
Pages7-17
Publication size in sheets0.5
Book Geryk Marcin, Pławska Arleta (eds.): Współczesna problematyka wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych, 2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, ISBN 978-83-926884-7-1, 143 p.
Keywords in Polishdziałalność gospodarcza, swoboda działalności gospodarczej, gospodarka komunalna, jednostki samorządu terytorialnego
URL http://www.wsz.pl/wp-content/uploads/2014/06/wpwzpie.pdf
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?