Kształtowanie umiejętności poznawczych i społecznych młodzieży nieprzystosowanej społecznie: przykład innowacji pedagogicznej w resocjalizacji nieletnich

Justyna Siemionow

Abstract

Adolescence is often a period of especially heightened vulnerability as a consequence of potential disjunctions between developing brain, behavioral and cognitive systems that mature along different timetables and under the control of both common and independent biological processes. Taken together, these developments reinforce the emerging understanding of adolescence as a critical or sensitive period for a reorganization of regulatory systems, a reorganization that is fraught with both risks and opportunities. Moreover, this period is the time of making important decisions by juveniles which are connected with their future. In the present article I describe the new model of working with pupils (from comprehensive school) and juveniles (from the Youth Centre) and propose to combine these two groups of participants which is a new solution in this area. Discussion in this article focuses on the benefits of different task which will be organized for both groups: pupils and juveniles. There is a growing pedagogical need to develop this type of programs.
Author Justyna Siemionow (FSS / IE / DSPSR)
Justyna Siemionow,,
- Division of Social Pathology and Social Rehabilitation
Other language title versionsImproving social and cognitive skills of socially maladjusted youth: the example of the pedagogical innovation in resocialization of minors
Journal seriesProblemy Opiekuńczo-Wychowawcze, ISSN 0552-2188, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol573
No8
Pages27-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishproces socjalizacji, zaburzenia zachowania i emocji, innowacja pedagogiczna, pedagogika kreująca
Keywords in Englishprocess of the socialization, behavioral and emotion disorders, pedagogic innovation, creating pedagogy
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano przykład działań wychowawczych, wspierających proces socjalizacji w grupie uczniów szkoły ponadpodstawowej oraz w grupie wychowanków instytucji resocjalizacyjnej. Współpraca tych dwóch instytucji, zbudowanie partnerstwa między nimi oraz realizacja zaplanowanych w projekcie zadań w środowisku otwartym – to nowatorskie rozwiązania, nadal jeszcze mało powszechne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przedstawiony projekt wpisuje się w nurt pedagogiki kreującej, która kształtuje u młodych ludzi kluczowe kompetencje społeczne niezbędne dla właściwego funkcjonowania w środowisku. Młodzi ludzie, wkraczający w dorosłość wymagają szczególnej troski oraz wsparcia, z uwagi na to, że znajdują się w trudnym i niezmiernie ważnym momencie swojego rozwoju. Z jednej strony kształtująca się osobowość, z drugiej – presja otoczenia zewnętrznego i konieczność dokonywania wyborów związanych ze swoją przyszłością oraz towarzysząca im niepewność co do słuszności tych wyborów. Realizacja przedstawionego projektu ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby uczestników w zakresie budowania pozytywnego obrazu siebie oraz wzmacniania poczucia własnej skuteczności.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.7470
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?