Kształtowanie umiejętności poznawczych i społecznych młodzieży nieprzystosowanej społecznie: przykład innowacji pedagogicznej w resocjalizacji nieletnich

Justyna Siemionow

Abstract

Adolescence is often a period of especially heightened vulnerability as a consequence of potential disjunctions between developing brain, behavioral and cognitive systems that mature along different timetables and under the control of both common and independent biological processes. Taken together, these developments reinforce the emerging understanding of adolescence as a critical or sensitive period for a reorganization of regulatory systems, a reorganization that is fraught with both risks and opportunities. Moreover, this period is the time of making important decisions by juveniles which are connected with their future. In the present article I describe the new model of working with pupils (from comprehensive school) and juveniles (from the Youth Centre) and propose to combine these two groups of participants which is a new solution in this area. Discussion in this article focuses on the benefits of different task which will be organized for both groups: pupils and juveniles. There is a growing pedagogical need to develop this type of programs.
Autor Justyna Siemionow (WNS/IPed/ZPSiR)
Justyna Siemionow
- Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji
Inne wersje tytułuImproving social and cognitive skills of socially maladjusted youth: the example of the pedagogical innovation in resocialization of minors
Tytuł czasopisma/seriiProblemy Opiekuńczo-Wychowawcze, ISSN 0552-2188, (B 8 pkt)
Rok wydania2018
Tom573
Nr8
Paginacja27-34
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,50
Słowa kluczowe w języku polskimproces socjalizacji, zaburzenia zachowania i emocji, innowacja pedagogiczna, pedagogika kreująca
Słowa kluczowe w języku angielskimprocess of the socialization, behavioral and emotion disorders, pedagogic innovation, creating pedagogy
Streszczenie w języku polskimW artykule zaprezentowano przykład działań wychowawczych, wspierających proces socjalizacji w grupie uczniów szkoły ponadpodstawowej oraz w grupie wychowanków instytucji resocjalizacyjnej. Współpraca tych dwóch instytucji, zbudowanie partnerstwa między nimi oraz realizacja zaplanowanych w projekcie zadań w środowisku otwartym – to nowatorskie rozwiązania, nadal jeszcze mało powszechne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przedstawiony projekt wpisuje się w nurt pedagogiki kreującej, która kształtuje u młodych ludzi kluczowe kompetencje społeczne niezbędne dla właściwego funkcjonowania w środowisku. Młodzi ludzie, wkraczający w dorosłość wymagają szczególnej troski oraz wsparcia, z uwagi na to, że znajdują się w trudnym i niezmiernie ważnym momencie swojego rozwoju. Z jednej strony kształtująca się osobowość, z drugiej – presja otoczenia zewnętrznego i konieczność dokonywania wyborów związanych ze swoją przyszłością oraz towarzysząca im niepewność co do słuszności tych wyborów. Realizacja przedstawionego projektu ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby uczestników w zakresie budowania pozytywnego obrazu siebie oraz wzmacniania poczucia własnej skuteczności.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.7470
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?