Interpretacyjna Analiza Fenomenologiczna w badaniach jakościowych w psychologii. Przegląd najnowszych badań

Agata Rudnik , Jakub Bieńkowski

Abstract

Interpretative phenomenological analysis (IPA) is a method of qualitative research focused on understanding how people give meaning to their life experiences. First described by Jonathan A. Smith in 1996, IPA is currently gaining popularity thanks to its application in clinical psychology, psychotherapy, or psycho-oncology. This article reviews the latest research based on IPA, detailing the topic, sources, authors, and number of participants. It also marks the growing number of publications using interpretive phenomenological analysis. The article shows possible application of IPA in psychological studies, and proves that this methodology allows for the collection of unique data, unobtainable in quantitative studies.
Author Agata Rudnik (FSS / IPsych / DCPN)
Agata Rudnik,,
- Division of Clinical Psychology and Neuropsychology
, Jakub Bieńkowski (FSS / IPsych)
Jakub Bieńkowski,,
- Institute of Psychology
Other language title versionsInterpretative Phenomenological Analysis in qualitative research psychology - a review of the most current studies
Journal seriesAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, ISSN 2084-5596, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol11
Pages27-38
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishInterpretacyjna Analiza Fenomenologiczna, IPA, badania jakościowe, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia
Keywords in EnglishInterpretative Phenomenological Analysis, IPA, qualitative study, clinical psychology, health psychology
Abstract in PolishInterpretacyjna Analiza Fenomenologiczna (IPA) jest metodą badań jakościowych skupiającą się na zrozumieniu, w jaki sposób ludzie nadają sens swoim przeżyciom i doświadczeniom. Po raz pierwszy opisana przez Jonathana Smitha w 1996 r, obecnie znacznie zyskuje na popularności znajdując zastosowanie w psychologii klinicznej, psychoterapii czy psychoonkologii. W artykule dokonano przeglądu najnowszych badań opartych na IPA z wyszczególnieniem ich tematyki, źródeł, autorów i liczby uczestników. Pokazano także rosnącą z roku na rok liczbę publikacji wykorzystujących interpretacyjną analizę fenomenologiczną. Artykuł ukazuje możliwe zastosowania IPA w badaniach psychologicznych iudowadnia, że metodologia ta pozwala na zebranie unikatowych danych niemożliwych do pozyskania w klasycznych badaniach ilościowych.
DOIDOI:10.24917/20845596.11.2
URL studia-psychologica.up.krakow.pl/download.php?file=vol11.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?