Sezonowa struktura odpływu rzeki Wisły do Morza Bałtyckiego

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska , Marta Kobusińska , Mariusz Zalewski , Elżbieta Niemirycz

Abstract

The Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation covered the entire maritime governance, water, fisheries and inland navigation management in Poland since 5th of December 2015. This arrangement is very beneficial for the development of Polish sea areas, and for the Lower Vistula region it is the beginning of a new approach to scientific research that should keep up with the ongoing changes. At the Gdansk University of Technology and the University of Gdańsk, monographs and papers focused on economic development have been published in the aspect of its impact on the quality of the sensitive coastal environment of the Vistula estuary (Maciak and Niemirycz 2016, Szymkiewicz 2017, Wojewódzka-Król and Rolbiecki 2017, Niemirycz and Gromiec 2018). The currently planned changes in the development of the Vistula River, namely the return to the concept of developing locks in the downstream stretch of the river, require a reliable knowledge of the structure of discharge (relative contribution of surface and underground runoff) and water quality in Poland’s largest river. Reports published in Polish and global literature suggest that the structure of river discharge and its seasonal changes determine the temporal and spatial variability in the discharge of pollutants into the sea (Niemirycz 2006, Bogdanowicz 2004, Best i in. 1997). This paper discusses the dominant sources of discharge in the Vistula River near its mouth, providing the historical quantitative data and describing discharge variability in specific hydrological years and seasons of the multi-year period from 1974 to 2014 that differed in terms of the total amount of water resources. Key words: components of discharge from a large lowland river, monitoring of Polish rivers, surface runoff, underground runoff
Author Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (FOG/IG/DLimn)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska,,
- Department of Limnology
, Marta Kobusińska (FOG/IO/DMChEP)
Marta Kobusińska,,
- Division of Marine Chemistry and Environmental Protection
, Mariusz Zalewski
Mariusz Zalewski,,
-
, Elżbieta Niemirycz (FOG/IO/DMChEP)
Elżbieta Niemirycz,,
- Division of Marine Chemistry and Environmental Protection
Other language title versionsThe seasonal structure of contributors to the discharge of the Vistula River to the Baltic Sea
Journal seriesTechnologia Wody, ISSN 2080-1467, (0 pkt)
Issue year2019
No6 (68)
Pages8-15
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishskładowe całkowitego odpływu rzeki, monitoring rzek Polskich, odpływ powierzchniowy, odpływ podziemny
Keywords in Englishmonitoring of Polish rivers, components of discharge from a large lowland river, surface runoff, underground runoff
Abstract in PolishMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej objęło całościowo zarządzanie gospodarką morską, gospodarką wodną, rybołówstwem i żeglugą śródlądową obszaru Polski od 5 grudnia 2015 roku. Ten układ jest bardzo korzystny dla rozwoju polskich obszarów morskich, a dla obszaru Dolnej Wisły jest to początek nowego spojrzenia na badania naukowe, które powinny nadążać za zachodzącymi zmianami. Na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim powstały ostatnio monografie i publikacje podejmujące zagadnienia rozwoju gospodarczego w aspekcie jego oddziaływania na jakość wrażliwego środowiska nadmorskiego ujścia Wisły [Maciak, Niemirycz 2016; Szymkiewicz 2017; Wojewódzka-Król, Rolbiecki 2017; Niemirycz, Gromiec 2018]. Aktualnie planowane zmiany zagospodarowania Wisły, powrót do koncepcji kaskadowej zabudowy rzeki w dolnym jej biegu, wymagają rzetelnej wiedzy o strukturze odpływu (udziale odpływu powierzchniowego i podziemnego) i odpowiadającej jej jakości wód największej polskiej rzeki. Doniesienia literatury polskiej i światowej wskazują, że od struktury odpływu rzeki i jej sezonowych zmian zależy czasowa i przestrzenna zmienność odpływu zanieczyszczeń do morza [Niemirycz 2006; Bogdanowicz 2004; Best i in. 1997]. Artykuł przedstawia analizę dominujących form odpływu rzeki Wisły w przekroju przyujściowym, ich wielkość i zmienność w różnych pod względem wodności latach hydrologicznych wielolecia 1974–2015. Słowa kluczowe: składowe całkowitego odpływu rzeki, monitoring rzek Polskich, odpływ powierzchniowy, odpływ podziemny
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?