The impact of complexity on shaping logistics strategies in global supply chains

Agnieszka Szmelter

Abstract

Aim/purpose – The paper aims to summarize approaches to complexity manage-ment by implementing particular logistics concepts within logistics strategies in global supply chains and to highlight a research gap in this regard. Additionally, complexity management concepts are presented.

Design/methodology/approach – To achieve the research objective, a systematic literature review was used. 11 research paper were analyzed with use of review protocol.

Findings – Approaches to mentioned research problem are heterogeneous in cur-rent literature and there is a research gap in complexity studies in logistics, precluding further research, for example, on complexity measurement systems.

Research implications/limitations – Identified research gap will require further studies. Studied area requires more empirical research, especially in the field of com-plexity measurement and management techniques in particular global supply chains.

Originality/value/contribution – The paper summarizes current knowledge about logistics concepts helping to manage complexity in global supply chains and defines research gaps. There are no available literature summary of that kind. The article con-tains a full review of logistics complexity management concepts presented in scientific literature until the end of 2016.

Autor Agnieszka Szmelter (WE/KL)
Agnieszka Szmelter
- Katedra Logistyki
Tytuł czasopisma/seriiJournal of Economics and Management, ISSN 1732-1948, (B 12 pkt)
Rok wydania2017
Tom28
Nr2
Paginacja74-89
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,75
Słowa kluczowe w języku angielskimcomplexity, logistics, supply chain, management, automotive
DOIDOI:10.22367/jem.2017.28.05
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_28/05.pdf
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2020-07-19)
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?