A candle to blow out: An analysis of first birthday family celebrations

Dorota Rancew-Sikora , Łukasz Remisiewicz

Abstract

The article investigates two interconnected issues: the interaction organization in a family ritual and the modes of small children's participation in it. Focusing on the celebration of a first birthday in Poland, we explore how the different modes of a one-year-old child taking part in the multiparty interaction are collaboratively produced. We present two contrastive cases in terms of differences in space arrangements and children's body control, which are analyzed in relation to their own initiatives and responses. We suggest that the differentiations in their organization correspond to changing social meanings and effects of the whole ritual.
Author Dorota Rancew-Sikora (FSS / IPSJ / DSEL)
Dorota Rancew-Sikora,,
- Division of the Sociology of Everyday Life
, Łukasz Remisiewicz (FSS / IPSJ)
Łukasz Remisiewicz,,
- Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Journal seriesJournal of Pragmatics, ISSN 0378-2166, e-ISSN 1879-1387, (N/A 140 pkt)
Issue year2020
Vol158
Pages53-65
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishanaliza konwersacyjna, analiza multimodalna, rytuał rodzinny, uczestnictwo dziecka, pierwsze urodziny
Keywords in Englishconversation analysis, multimodal analysis, multiparty analysis, intercorporeality, family rituals, child's participation
ASJC Classification1203 Language and Linguistics; 3310 Linguistics and Language; 1702 Artificial Intelligence
Abstract in PolishArtykuł dotyczy dwóch powiązanych kwestii: organizacji interakcji między uczestnikami rytuału rodzinnego oraz sposobu uczestnictwa w nim małego dziecka. Koncentrując się na uroczystości pierwszych urodzin organizowanych w domach rodzinnych badamy, w jaki sposób grupa przyczynia się do ukształtowania różnego sposobu uczestnictwa małego dziecka. W analizie wykorzystujemy nagrania video. Prezentujemy dwa kontrastowe przypadki pochodzące z różnych rodzin, w których było zauważalnie inne ustawienie przestrzenne uczestników i inny zakres kontroli nad ciałem dziecka. Istotnym elementem analizy jest także badanie własnych inicjatyw i reakcji dziecka na działania dorosłych. Na podstawie naszych badań przypuszczamy, że różne sposoby organizacji urodzin małego dziecka mogą się wiązać z innymi społecznymi znaczeniami tego rytuału dla kształtowania całego układu rodzinnego.
DOIDOI:10.1016/j.pragma.2019.12.008
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Rancew-Sikora_Dorota_The_candle_to_blow_out_2020.pdf 1.69 MB
Score (nominal)140
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 140.0, 10-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.73; WoS Impact Factor: 2017 = 1.039 (2) - 2017=1.521 (5)
Citation count*1 (2020-05-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?