Intencje behawioralne konsumentów-seniorów w procesie akceptacji i użytkowania dóbr technologicznych w świetle badań własnych

Sylwia Badowska

Abstract

Behavioural intentions are an important predictor of consumer behaviour. The aim of the article is to present the results of original research to identify the behaviouralintentions of the elderly consumers in the process of acceptance and use of technology. To verify the research objective, survey was conducted among the elderly consumers in 2014-2015. The technology of mobile phones called 'smartphones' as a subject of the study was chosen. The obtained results indicate that more than half of the number of the elderly consumers expresses their desire to continuethe further use of smartphones, would like to continue using the product regularly in everyday life and have taken a positive decision to continue the use of the high-techproduct. In the behavioural intentions field, the test results allowed to determine that the elderly users of smartphones formulate a conscious plan of the will to usethe product further and a significant number of them will continue to use this hightechproduct in future.
Author Sylwia Badowska (FM / DMar / MSU)
Sylwia Badowska,,
- Marketing of Services Unit
Other language title versionsBehavioural intentions of the elderly in the process of acceptance and use of a technological product : empirical research
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol63
Nonr 3, t. 2
Pages214-226
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish intencje behawioralne, konsumenci-seniorzy, osoby 60+, proces akceptacji i użytkowania dóbr technologicznych, UTAUT, smartfon, produkt technologiczny, produkt high-tech
Keywords in Englishbehavioural intention, elderly consumers, people aged 60+, process of acceptance and use of technology, UTAUT, smartphone, technological product, high-tech product
Abstract in PolishIntencje behawioralne są istotnym prognostykiem zachowań konsumenckich. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących identyfikacji intencji behawioralnych konsumentów-seniorów w procesie akceptacji i użytkowaniadóbr technologicznych. Do weryfikacji celu posłużono się własnymi badaniami sondażowymi przeprowadzonymi wśród konsumentów-seniorów w latach 2014-2015. Za przedmiot badań obrano technologię telefonów komórkowych typu smartfon. Pozyskane wyniki wskazują, iż ponad połowa liczby seniorów wyraziła chęć kontynuacji dalszego użytkowania telefonów smartfon, chciałaby w przyszłości używać tego produktu regularnie w swoim życiu codziennym oraz podjęła pozytywną decyzję o kontynuacji użytkowania produktu. W obszarze intencji behawioralnych wyniki badań pozwoliły na określenie, iż użytkownicy technologii telefonów typu smartfon w wieku 60+ formułują świadomy plan w zakresie wolidalszego użytkowania produktu oraz znacząca ich liczba będzie kontynuowała użytkowanie tego dobra high-tech w przyszłości.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-413a3978-8668-4707-b53e-3ed4028f8959
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back